De buurtwerker is als neutraal aanspreekpunt de verbindingspersoon tussen onze wijken en de gemeentelijke dienstverlening. Chiara wil zorgzame buurten creëren waar elke burger zich goed voelt. “Met bepaalde acties hopen we de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten. Zeker onze meest kwetsbare inwoners verliezen we hierbij niet uit het oog.”

Tij-dingen: Wie is onze gemeentelijke buurtwerker?

Chiara Sartor: “Ik ben 25 jaar, woon in Koksijde sinds ik zes ben en voltooide twee bacheloropleidingen in Brugge: Toegepaste Gezondheidswetenschappen en Psychologie. In mijn vrije tijd vind je me vaak op het strand. Vroeger werkte ik ook als redder aan zee. Ik ken de meeste plekjes in onze gemeente door en door, een pluspunt voor de job als buurtwerker.”

T-d: Wat houdt die job concreet in?

Chiara: “De bedoeling is om mensen ertoe aan te zetten voor elkaar te zorgen binnen hun wijk. Als er een probleem is, moet ik faciliteren en op zoek gaan naar een efficiënte en duurzame oplossing. Daarvoor is een goede samenwerking vereist met alle professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. En daar ben ik volop mee bezig.”

Ik probeer deze situatie te zien als een kans. Wie weet volgen er extra inzichten omdat we nu zo creatief moeten zijn.

T-d: De coronapandemie heeft ook een impact?

Chiara: “Het is voorlopig een raar jaar. Ook voor mij staat het professionele leven deels on hold. Of moet ik mij anders organiseren. Voorlopig is het niet mogelijk om buurtbijeenkomsten te houden of om op huisbezoek te gaan. Ik probeer deze situatie te zien als een kans. Wie weet volgen er extra inzichten omdat we nu zo creatief moeten zijn. Anderzijds besef ik dat het verlangen naar sociaal contact nog nooit zo groot is geweest. Als ik een goed beeld heb van de buurten en met alle betrokkenen heb gesproken, volgt een buurtactieplan met concrete to-do’s die moeten zorgen voor een grotere sociale samenhang cohesie.”

T-d: Welke inzichten heb je al opgedaan tijdens je eerste maanden?

Chiara: “Er zijn verschillende doelgroepen in Koksijde en niet iedereen is op dezelfde manier bereikbaar. Bij jongeren zetten we meer in op socialemediakanalen. Sommige senioren en kansarmen moet je rechtstreeks aanspreken. En niet te vergeten: vooral de manier waarop je iets communiceert, is van cruciaal belang. Ook daarover moeten we goed nadenken. Niemand mag uit de boot vallen.”

Vooral de manier waarop je iets communiceert, is van cruciaal belang.

Buurtwerker Chiara Sartor

T-d: Wat geeft je de meeste voldoening?

Chiara: “Andere mensen helpen. Iets dat ogenschijnlijk weinig impact heeft, betekent soms een groot verschil. Met een kleine handeling het leven eenvoudiger maken voor de mensen: dat is kort samengevat de hoofdreden waarom ik voor deze job solliciteerde.”

T-d: Heb je een favoriet plekje in onze gemeente?

Chiara: “Zonder twijfel de Doornpanne. De leukste spot is waar je vrij rondloopt tussen de wilde ezels.”