Er komt een nieuw clubhuis naast de atletiekpiste in sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. Er wordt gekozen voor een houten constructie die past in de groene omgeving van het sportpark.

De kostprijs bedraagt ca. 239.915 euro (incl. btw). Unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.  

Secretariaat

Het nieuwe clubhuis wordt ingericht als bergingsruimte voor trainingsmateriaal, zoals karren voor de steeplebalk en hordes, speren, discussen en kogels. Daarnaast wordt het mogelijk om bij heel slecht weer indoor trainingsmomenten te organiseren. Het nieuwe clubhuis biedt onderdak aan het clubsecretariaat en de wedstrijdjury. Een overdekte buitenruimte aan de voorkant van het clubhuis biedt de atleten een schuilplek bij slecht weer. Ook handig voor supporters en ouders bij wedstrijden of trainingen.

Maquette Atletiekclub