Het Wulpense landbouwerskoppel Jos Depotter en Els Beuselinck baat een akkerbouwbedrijf uit. Ze zijn genomineerd voor twee prestigieuze prijzen. Stem je twee keer voor hen? Doen! 

In de wedstrijd 'Klimaatkoploper' zoeken de Boerenbond, KBC en Cera de boer die de meest innovatieve en efficiënte klimaatmaatregelen doorvoert.

Jos en Els houden hun grond in optimale conditie, ze ploegden al niet meer sinds 2007. Het inzaaien van de groenbedekker gebeurt samen met het dorsen van de granen. Het stro wordt verhakseld en blijft achter op het veld. En waar mogelijk, kiest het koppel voor mechanische onkruidbestrijding. O ja, de bemesting gebeurt met organische mest. 

Jos en Els ook genomineerd voor de award Koperen Kievit

Deze prijs zet landbouwers in de kijker die inspanningen doen om de biodiversiteit te bevorderen, maatregelen nemen voor een goede bodemkwaliteit, duurzaam omgaan met water op hun percelen.

Toon jouw waardering voor de inspanningen van Jos en Els door te stemmen. Een klik op de originele Facebookpagina van 'Boerennatuur VL' bij het filmpje van Jos Depotter volstaat hiervoor. Stem voor 7 december (12 uur). Net als bij ‘Klimaatkoploper’ is Jos de enige West-Vlaamse landbouwer.