De zee begint op straat of zelfs bij je thuis. Het afvalwater dat je door de wc of gootsteen spoelt, komt via de riool en de waterzuivering terecht in onze zee.

Ook het afval dat op straat ligt, komt via rioolputjes in de riolering en zo uiteindelijk in zee. Het is simpel te voorkomen: gooi afval weg op de juiste plek.

We moeten beginnen bij de bron. Hoe? Door niets op de grond te gooien, zodat er ook niets via de riolering naar zee stroomt. Op de lagere school leerden we over de waterkringloop: uiteindelijk komen alle regendruppels terug in zee. En het regenwater neemt de grote en kleine afvaldeeltjes mee. Gelukkig hebben we in Koksijde een goede rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar microplastics hebben vrij spel. Besef dus dat je afval, via het regenwater, in de zee komt.

Slik- of rioolputjes?

Veel mensen denken dat de slikputjes in de straat de riool zijn. In de volksmond worden ze dan ook rioolputjes genoemd. Dat klopt niet en zeker niet in straten met een gescheiden rioolstelsel. De slikputjes in de straat zijn alleen bedoeld om regenwater op te vangen en worden bij een gescheiden stelsel altijd aangesloten op het regenwaterriool.

Wat is het onderscheid tussen een gemengd en gescheiden rioleringsstelsel?

In straten met een gemengde riolering ligt er één dikke buis in de straat die zowel het afvalwater van de woningen als het regenwater verzamelt en afvoert richting zuiveringsstation. Hoe meer regen op korte tijd, hoe voller de buis. Als het volume té groot wordt, loopt het afvalwater dan ongezuiverd via een nooduitlaat naar bv. een beek. Door de klimaatverandering komen hevige buien meer voor. Daarom worden die dikke buizen stelselmatig vervangen door een gescheiden rioolstelstel.

In straten met een gescheiden rioolstelsel liggen twee buizen in de straat: één voor afvalwater en één voor regenwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation, terwijl het regenwater naar de dichtste beek of vijver loopt. De slikputjes (rioolputjes in de volksmond) in de straat worden dan altijd aangesloten op het regenwaterriool.

Dat betekent dus dat als je een peuk in een slikputje gooit, die peuk volgend traject aflegt: van slikputje naar regenwaterriool, van regenwaterriool naar de beek, van de beek naar de rivier en uiteindelijk naar de zee.