Deze maand voert het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust onderhoudswerken uit op ons strand. Tussen de Koksijde Yachting Club (KYC) en de Charleroistraat voert Group Decloedt 233.000 kubieke meter zand aan.

Deze suppletie is noodzakelijk om het veiligheidsniveau van ons strand te garanderen. Zo blijft onze gemeente beschermd tegen zware stormvloeden.

De toevoeging vindt plaats vanaf deze maand en duurt ongeveer vier weken, als de weersomstandigheden meezitten. De aannemer perst het zand op, vanuit een sleephopperzuiger (schip dat zand zuigt vanop de waterbodem). Omdat het schip niet altijd dicht van de kust komt om het zand op te spuiten (alleen mogelijk rond hoog water), vinden de werken ook plaats tijdens het weekend, de krokusvakantie en zelfs 's nachts. Ter hoogte van het oppersen, is het strand niet toegankelijk.

Zand opspuiten maakt kust sterker

De zandopspuitingen aan de kust vormen een degelijke bescherming tegen overstroming. Dat blijkt uit het CREST-onderzoeksproject, aldus het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Hoewel er bij zware winterstormen geregeld zandkliffen ontstaan, versterken deze volgens de onderzoekers de stranden, de zeedijken en de duinen. "Telkens als er van die kliffen zijn, volgt er heel wat kritiek", vertelde Jan Seys van het VLIZ in 2019 aan Het Laatste Nieuws. "Ze wekken de indruk dat zandopspuitingen zinloos zijn en letterlijk 'zand naar zee dragen'." Dat blijkt niet zo. Nieuwe resultaten uit het vierjarige CREST-project tonen aan dat het strand na een storm deels spontaan herstelt in de daaropvolgende maanden. Tezelfdertijd dragen de opspuitingen met de hulp van de wind bij tot een natuurlijke versteviging van de duinen en bieden ze een beschermende buffer voor de zeedijken.

233.000 kubieke meter: wat moeten we ons hierbij voorstellen?

Eén kubieke meter zand bedraagt 1.000 liter. Een doorsneekruiwagen heeft een volume van 80 liter. Eén kubieke meter zand staat dus voor 12,5 kruiwagens, helemaal tot aan de rand gevuld. Snel gerekend: 233.000 kubieke meter komt neer op 2.912.500 kruiwagens. Slik.