Onze duinen herbergen heel wat natuurschatten.
Tijdens de lentemaanden is een wandeling door de duinen zeker een aanrader.

De natuur komt terug op gang en als je dit voorjaar je wandelschoenen aantrekt, zijn zeldzame natuurpareltjes het zoeken waard. Tij-dingen somt er een paar voor je op.

Bron: Het nieuwsblad (thv)

Strandzandloopkever

Superzeldzaam. Als je geluk hebt, vind je een exemplaar tussen april en september. De larven graven loodrechte tunnels in het zand waar ze in een hinderlaag wachten op insectjes. Volwassen kevers gaan op het zand op insectenjacht.

De strandzandloopkever is een zeer warmteminnende soort die vooral in juni en juli actief is. Voor 1950 kwam deze in de hele kuststrook voor, maar daarna kende de soort een sterke terugval.

De voorbije jaren werd ze vooral aan de Westkust gespot.

De strandzandloopkever is een warmteminnende soort die vooral in juni en juli actief is

Rugstreeppad

Tussen vier en acht centimeter lang. Dankt zijn naam aan de gele streep die over de rug doorloopt tot bij de ogen of zelfs tussen de neusgaten. Springt niet zoals de meeste andere padden, maar loopt vliegensvlug, net zoals een muis. Plant zich in het voorjaar voort en legt zijn eiersnoeren in het water in de duinpannen.

Staat op de rode lijst (van bedreigde diersoorten) en is in Europa streng beschermd.

De rugstreeppad dankt zijn naam aan de gele streep die over de rug doorloopt tot bij de ogen

Parnassia

In Vlaanderen uiterst zeldzaam. Komt nog voor in de duingebieden van de Westhoek (De Panne), Ter Yde (Oostduinkerke) en het militair domein van Lombardsijde (Nieuwpoort). In het binnenland ligt de enige natuurlijke groeiplaats in het natuurreservaat Het Torfbroek in Berg (Kampenhout).

Wist je dat… een straat naar dit prachtig plantje werd vernoemd in Koksijde-Bad?

In Vlaanderen uiterst zeldzaam, maar wel te vinden in Ter Yde

Honingorchis

In onze contreien tref je de orchidee alleen nog aan in een paar duinpannen in Oostduinkerke en in natuurreservaat De Westhoek in De Panne. Deze plant ruikt echt naar honing.

Wilde orchideeën zijn veel minder opvallend dan die uit de bloemenwinkel.

Je vindt deze orchidee alleen nog in een paar duinpannen in Oostduinkerke