De klimaatverandering is één van onze grootste uitdagingen. Een uitdaging waar onze hele planeet – jij ook dus – voor staat. En ook onze gemeente speelt hierin een belangrijke rol.

De voorbije jaren spaarde Lokaal Bestuur Koksijde binnen de eigen werking al veel energie uit om onze uitstoot te beperken. Het energieverbruik daalde in het gemeentehuis en het Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker. Elektrisch aangedreven voertuigen deden hun intrede, medewerkers rijden rond met bakfietsen en op gemeentelijke gebouwen zoals de Witte Burg, de Tennishal en de Bolledroom staan zonnepanelen. Maar dat is nog niet genoeg. Daarom besloot de gemeenteraad om het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 te ondertekenen.

Een bewijs dat Koksijde zijn doelen nog scherper stelt. Vanaf nu beperken we de klimaatverandering niet alleen met acties, maar voorzien we ook maatregelen om de samenleving aan te passen aan die veranderingen. Evoluties die nu al merkbaar zijn en waartegen we ons moeten wapenen. Denk maar aan hittegolven, droogteperiodes of wateroverlast.

Samen dringen we de uitstoot van koolstofdioxide terug met 40 procent

De klimaatproblematiek stopt niet aan de gemeentegrenzen en daarom is samenwerking noodzakelijk. Lokaal Bestuur Koksijde bundelt de krachten met Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. De West-Vlaamse Intercommunale kreeg de opdracht om voor ons een intergemeentelijk energie- en klimaatactieplan op te maken. De ambities liggen hoog. Dat moet. Tegen 2030 wil de groep de uitstoot van CO2 op het gezamenlijk grondgebied met veertig procent terugdringen.

85 procent van de Belgen vindt dat we de klimaatverandering dringend moeten aanpakken (resultaat uit de klimaatenquête van 2017)

Koksijde gaar voor ons klimaat

Koksijde gaat voluit voor het klimaat

Samenwerken aan het Klimaatplan 2030

Omdat klimaatverandering geen ver-van-mijn-bedshow is, dagen we jou uit om een goed klimaatplan 2030 op te maken en het samen uit te voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Alleen met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden halen we de doelstellingen.

Jouw mening telt: vul de klimaatenquête in

Heb je goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk? Wat wil je zelf doen of doe je al? Wat kunnen we samen doen?

Geef via de enquête jouw mening.

Smaakt dit naar meer? Doe dan mee aan het klimaatatelier.
Lees meer op www.koksijde.be/klimaat