Tij-dingen sprak met Bart Clarebout, verantwoordelijke voor bezoekerscentrum De Doornpanne. Het bezoekerscentrum verwelkomt elk jaar duizenden bezoekers en maakt je wegwijs in natuur- en waterwingebied De Doornpanne. Je vindt er een tentoonstelling over de waterwinning en de fauna en flora van het natuurgebied.

Tij-dingen: Hoe groot waren de gevolgen van de droge zomers van 2019 en 2020?
Raken we in Koksijde ook in de problemen met de drinkvoorraad?

Bart Clarebout: "Dankzij ons project vanhergebruik in combinatie met infiltratie, dat nu bijna 20 jaar operationeel is, zijn we robuuster in vergelijking met klassieke grondwaterwinning. We vullen de watervoerende laag onder de duinen continu terug aan. Toch heeft dit systeem ook grenzen en daarom streven we naar maximale productie in ons waterproductiecentrum Torreele en de infiltratie in de waterwinning Sint-André."

T-d: Compenseren natte periodes zoals de voorbije weken de droge periodes?
Bart:
"De voorbije winters was de neerslag onvoldoende waardoor de stand van het grondwater gemiddeld laag bleef, maar de voorbije natte maanden stemmen ons hoopvol voor deze zomer."

T-d: Zijn er in de toekomst plannen om bv. zeewater te zuiveren zoals ze o.a. in Knokke mee bezig zijn? Of is dat sciencefiction?
Bart:
"De behandeling van zeewater is nooit een doel op zich. Het vergt veel energie en dat is net één van de oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen. Samen met de collega’s van De Watergroep en Farys bestuderen we wel de mogelijkheid om drinkwater te produceren uit oppervlaktewater ter hoogte van De Ganzepoot in Nieuwpoort. Hier zullen we maximaal water innemen vanuit het binnenland, omdat dit het laagste zoutgehalte heeft, maar bij grote droogte blijft er de optie om het water stroomafwaarts de sluizen in te nemen en dat benadert dan zeewater. Dankzij een innovatief proces zou het energieverbruik beperkt worden."

Bezoekerscentrum De Doornpanne verwelkomt jaarlijks vele duizenden bezoekers

T-d: Aquaduin  koopt drinkwater aan bij het Franse Régie SIDEN, Farys en De Watergroep. Wat als er daar watertekorten zijn? Kunnen zij dan de toevoer afsluiten?
Bart:
"Dat is nog niet voorgekomen, maar we kunnen dat niet uitsluiten. Toch is de verstandhouding zo goed dat de bedrijven elkaar maximaal steunen waar nodig."

T-d: Wat zijn de uitdagingen voor Aquaduin op (middel)lange termijn? Waar hopen jullie te staan in 2030 of 2040?
Bart:
"We moeten de drinkwaterproductie nog robuuster maken zodat we de periodes van droogte, die frequenter worden, nog beter het hoofd kunnen bieden. Daarvoor willen we samenwerken met gemeenten, polderbesturen, Aquafin, collega-waterbedrijven en andere instanties om de waterketen op de best mogelijke manier te beheren. De kwaliteit van ons drinkwater blijft een prioriteit, net als het verder verlagen van onze voetafdruk. Een uitdaging is wel om goede mensen aan te trekken en te behouden. Er is krapte op de arbeidsmarkt en voor de publieke sector is het niet altijd makkelijk om met de private sector te concurreren."

We moeten de drinkwaterproductie nog robuuster maken zodat we de periodes van droogte nog beter het hoofd kunnen bieden

T-d: Aquaduin steunt ook projecten in andere landen? Denk maar aan de Inhuldiging van een waterput in Faoune (Senegal, Afrika) en steun in N’Dire (Guinee)?
Bart:
"Hier ging het om een financiële bijdrage. Uiteraard is het heel belangrijk dat mensen in Afrika worden gesteund en toegang krijgen tot drinkwater. Het is een aparte duurzaamheidsdoelstelling: verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen Grote delen van Afrika kampen nog meer met de gevolgen van de klimaatverandering. Het regenseizoen bijvoorbeeld is er veel minder betrouwbaard dan twintig jaar geleden."

T-d: Voor mensen die meer willen weten, het is mogelijk om langs te komen bij Aquaduin? Voor een rondleiding? Hoe werkt het en hoe ziet dat aanbod eruit?
Bart:
"Wie meer wil weten over de productie van ons kraanwater, kan een bezoek brengen aan het Bezoekerscentrum De Doornpanne. Tijdens de openingsuren kan je er de bedrijfsfilm of de informatieposters bekijken. Daarnaast bieden we geregeld – waaronder elke dinsdagnamiddag tijdens de zomervakantie – een gratis rondleiding aan naar het infiltratiepand en het waterproductiecentrum. Daarnaast organiseren we leuke themawandelingen in natuurgebied De Doornpanne. Hou daarom zeker de activiteitenkalender in de gaten. Groepen kunnen bij ons ook een rondleiding aanvragen. Voor scholen is het bedrijfsbezoek trouwens helemaal gratis. Voor meer info kan je terecht op www.aquaduin.be/bezoekers of kan je mailen naar bezoekerscentrum@aquaduin.be"

T-d: Onze inwoners staan er niet bij stil, maar Aquaduin is uitgegroeid tot een modern bedrijf. Kan je daar wat meer over vertellen? Hebben jullie veel medewerkers?
Bart:
"Met het hergebruik zijn we inderdaad een pionier in Europa. Maar ook in andere aspecten scoren we goed: zoals de digitalisering, het beperken van het waterverlies en het beheer van onze duinen. Dat is te danken aan de gedrevenheid van onze 45 werknemers."

Het bezoekerscentrum De Doornpanne organiseert activiteiten voor jong en oud. Daar horen thematische natuurwandelingen bij, maar ook een rondleiding met uitleg rond duurzame waterwinning en -productie bij Aquaduin.

Ga zeker eens langs.