Alles wat groen is, helpt om de effecten van de klimaatverandering op te vangen. Bomen vinden we in parken, tuinen, begraafplaatsen, sportvelden, speelterreinen, straten en pleinen. Bomen houden stof vast en absorberen bepaalde gassen. Ze brengen verkoeling en gaan hittestress tegen.

Dat doen ze door jaarlijks honderden liters water te verdampen die de warmte van de omringende lucht opneemt. Koksijde heeft al heel wat natuur. En toch komt daar nog extra groen bij: een geboortebos en het Wonderwoud.

Geboortebos en Wonderwoud

Op 20 november vond de eerste spadesteek plaats voor het geboortebos in Koksijde Golf ter Hille. 96 gezinnen plantten een boom en in de toekomst komen er nog bij. Plaats genoeg. Dat is nog niet alles. Op zaterdag 5 februari komt er een extra bos aan het Abdijmuseum Ten Duinen. Koksijde brengt de natuur naar je toe. Zo geniet je van een bosrijke omgeving en zorgen de bomen voor extra verkoeling bij extreme warmte. Iedereen mag een boompje planten in dat Wonderwoud

Groene bladeren bezitten kleine bladmondjes waarmee ze koolstofdioxide opnemen uit de lucht

Waarom zijn bossen belangrijk?

Bossen bedekken een derde van het aardoppervlak, ze vormen de infrastructuur voor dichtbevolkte, diverse levensgemeenschappen. Ze voorzien ontelbare soorten van voedsel, water en schuilplaatsen, maar ook 1,6 miljard mensen hangen af van bossen voor hun levensonderhoud.

Bossen remmen de klimaatverandering

Telkens wij ademhalen, ademen we zuurstof in en koolstofdioxine uit. Zuurstof is niet oneindig op onze planeet. Door bomen aan te planten vullen we het tekort aan zuurstof aan. Bomen ademen overdag stikstof in en zuurstof uit en zorgen dus voor de omzetting van CO2 naar zuurstof. Dit proces wordt fotosynthese genoemd. Groene bladeren bezitten kleine bladmondjes waarmee ze koolstofdioxide opnemen uit de lucht. Als de zon op de bladeren schijnt, wordt in het blad koolstofdioxide en water omgezet in suikers en zuurstof. Suikers worden door een boom gebruikt om te groeien, maar zuurstof heeft een boom overdag niet nodig. Zuurstof verlaat het blad via de bladmondjes. ’s Nachts draait het hele proces om. Dan nemen bomen zuurstof op en ademen zij koolstofdioxide uit. Bomen gebruiken ’s nachts zuurstof om de opgeslagen suikers te verbranden en met de vrijgekomen energie groeien ze.

Bomen voorkomen overstromingen

Boomwortels zijn cruciale bondgenoten bij hevige regenval, vooral in laag gelegen gebieden zoals riviervlakten. Ze helpen de bodem meer te absorberen bij een stortvloed, ze verminderen het wegspoelen van de bodem en schade aan eigendommen door de stroming te vertragen.

Ook het Hannecartbos is zeker jouw bezoek waard

Fijn stof vermindert

Volwassen bomen filteren de lucht. Dat is nodig, want door huishoudelijke verwarming, de uitstoot van bedrijven en het drukke verkeer is de luchtkwaliteit slecht en bevindt er zich veel fijn stof in de lucht. Bomen leggen fijn stof vast op hun bladeren en schors. Bij een regenbui spoelt dat fijn stof af naar de bodem en komt het niet in onze longen. Luchtfiltratie heeft een positief effect op het verminderen van luchtwegaandoeningen, allergieën en slaapstoornissen. Door bomen aan te planten verbeteren we de luchtkwaliteit.

Bomen houden wind tegen

Landbouw vlakbij een bos heeft veel voordelen, zoals vleermuizen en zangvogels die insecten eten of uilen en vossen die ratten eten.Groepen van bomen treden ook als windscherm op, als buffer voor windgevoelige planten. En naast de bescherming van de planten, hebben bijen het gemakkelijker om bloemen te bevruchten bij minder wind.

Minder geluidsoverlast dankzij bossen

Geluiden vervagen in bossen en daarom vormen bomen populaire geluidsmuren. Het dimeffect is vooral toe te schrijven aan de ritselende bladeren en ander bosgeruis zoals vogelgezang. Een paar goed geplaatste bomen beperken het geluid met 5 tot 10 dB (ongeveer de helft van wat je hoort).

Meer groen verlaagt je stressniveau en verbetert je concentratie

Bomen zijn goed voor je gezondheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen zich beter voelen in een omgeving waar veel bomen staan. Een bedrijf, dat gelegen is in een groene omgeving, kent minder absenteïsme. Meer groen verlaagt je stressniveau en verbetert je concentratie en je gemoedstoestand. Bovendien nodigt een groene omgeving uit tot bewegen.

Bomen in de omgeving van een ziekenhuis versnellen het genezingsproces. Patiënten, die uitkijken op een groene omgeving, genezen sneller. De pijntolerantie wordt hoger. Hierdoor is er minder behoefte aan pijnstillers. Dat zorgt ervoor dat patiënten zich meer op hun gemak voelen, wat leidt tot een snellere genezing. Door bomen aan te planten verlagen we stress op de werkvloer en versnellen we het genezingsproces van patiënten.

Ze kuisen een vuile bodem op

Bomen houden de bodem niet alleen op zijn plaats. Bossen kunnen ook fytoremediatie gebruiken om verontreinigende stoffen op te kuisen. Bomen kunnen de giftige stoffen opslaan of afbreken zodat ze minder gevaarlijk zijn. Dat is een nuttig kunstje, waardoor bomen de overloop van rioolwater, de afspoeling van het wegdek of verontreinigde afvoer kunnen absorberen.