Vanaf de late 14e eeuw probeerde de overheid de populaties van wolven, vossen, everzwijnen, dassen, konijnen, kraaien, otters, nertsen, duiven en herten terug te dringen.

Een groeiend wildprobleem zorgde voor economische schade en joeg de bevolking ook op kosten om gewassen, vee, bossen en visvijvers te beschermen. Dat leidde tot een aanpassing van het jachtrecht, de verplichte vernietiging van schadelijk wild en het uitloven van beloningen voor het doden van wilde dieren die als schadelijk werden gebrandmerkt. Onderzoek toont aan dat daarbij vooral de economische belangen van de elite werden gediend.

In de vroege 15e eeuw kreeg ook de Duinenabdij het recht om konijnen te bejagen. De dieren waren minder dan twee eeuwen eerder naar de Vlaamse duinen geïmmigreerd, maar bezorgden al veel overlast. Toen de abdij zich in Brugge vestigde, werden de duinen verpacht en steeg het economisch belang van de konijnenjacht. Honderden konijnen werden naar de abdij gevoerd of door de pachters verkocht. De rekeningen van de abdij leveren daarover uniek cijfermateriaal.

Copyright: Grootseminarie Brugge - Mmmonk

Op zondag 22 januari 2023 om 10.30 uur geeft Jan Van Acker (Abdijmuseum Ten Duinen) deze lezing: De Duinenabdij en de konijnen in haar duinen. Een haat-liefdeverhouding?

De prijs bedraagt 5 euro (leden: 2 euro).
Schrijf je nu in: familiares.de.dunis@koksijde.be