Het Rode Kruis van Koksijde: ook vanaf juni vinden er bloedinzamelingen plaats.

Sinds de coronacrisis is er een terugval van het aantal bloeddonoren. Vandaar nog eens een warme oproep: geef bloed!

  • Sint-Idesbald, zaal Kerkepanne (Strandlaan 128): woensdag 1 juni (17.30-20.30 uur)
  • Oostduinkerke, zaal Witte Burg (Witte Burg 92): woensdag 8 juni (17.00-20 uur)

Ook in september en december organiseert het Rode Kruis van Koksijde inzamelmomenten, later meer. 

Kom bloed geven!