Eén op zes kinderen en jongeren is slachtoffer van pesten. Veel van hen dragen daar lang de gevolgen van.

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wil daar samen met kinderen, jongeren en hun begeleiding iets aan doen.

Daarom vindt van 18 tot 25 februari de Vlaamse Week tegen Pesten plaats: een aanmoediging voor een pestvrije omgeving.

Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, in een sportclub of in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog altijd één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen wordt gepest. Eén op dertig zelfs dagelijks. (Cyber)pesten blijft een hardnekkig probleem.

Dat is nog niet alles: één op drie Vlaamse jongeren geeft aan niet goed in zijn vel te zitten. En pesten is vaak één van de oorzaken. Pesten snijdt diep. De menselijke en maatschappelijke kost loopt dus hoog op.

Iedereen is anders, iedereen hoort erbij

We weten allemaal dat iedereen anders is. We weten ook dat je jezelf moet kunnen zijn om gelukkig te zijn. En toch is anders zijn een risico… Dat anders zijn is het thema van de Week tegen Pesten.

Identiteitsgebonden pestgedrag is een vrije vertaling van het Engelse identity based bullying, een term die de jongste jaren steeds vaker opduikt in het onderzoek naar pesten en cyberpesten. Deze term verwijst naar pesterijen die zich toespitsen op één aspect van iemands identiteit of waarbij dat aspect in de keuze van de pesters voor een slachtoffer bepaalt.

Denk bijvoorbeeld aan iemands huidskleur, iemands voorkomen (vb. zwaarlijvig zijn), iemands genderidentiteit, het hebben van een handicap, het behoren tot een bepaalde sociale groep, iemands culturele en/of religieuze achtergrond of je woont en opgroeit in een bepaalde wijk.

Kinderen of jongeren die om een van deze redenen uitgesloten, uitgelachen, vernederd, gekwetst of gediscrimineerd worden, zijn het slachtoffer van identiteitsgebonden pestgedrag. Deze pesterijen zijn ernstig, want ze snijden diep: ze zadelen kinderen en jongeren op met het gevoel minderwaardig te zijn.

Daarom is het thema van de Week tegen Pesten: “Iedereen is anders. Iedereen hoort erbij.”

Met deze campagne dagen we kinderen, jongeren en hun begeleiders uit om:

  • Meer oog en oor te hebben voor situaties waarin sprake is van identiteitsgebonden pesten.
  • Stil te staan bij zichzelf: Wie ben ik? Wat ervaar ik als een belangrijk onderdeel van mijn persoonlijkheid?
  • Stappen te zetten in hun eigen leven naar meer respect en verbondenheid met anderen. Hoe denk en praat ik over anderen? Welke vooroordelen heb jij? Welke taal gebruik ik offline en online wanneer ik met of over anderen spreek? Welke blinde vlekken rond bepaalde identiteitsaspecten zou jij kunnen verkleinen? Welke persoon/personen ken ik nog onvoldoende en wil ik beter leren kennen?
  • Samen leuke, creatieve initiatieven te ontwikkelen die bijdragen tot respect, verdraagzaamheid, dialoog en samenwerking. In de klas, op school, in de buurt, in de sportclub, in de jeugdvereniging, online, …

STIP IT: de vier afspraken tegen pesten

  • Ik vind pesten niet oké en doe er niet aan mee.
  • Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
  • Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij.
  • Ik kom op voor iemand die gepest wordt.

Meer info over de Week tegen Pesten: www.kieskleurtegenpesten.be
Ben je tussen 11 en 24 jaar? Dan is www.watwat.be er voor jou met antwoorden en verhalen en filmpjes van andere jongeren. Ook (cyber)pesten is één van de thema’s.