We leven steeds langer. Die vergrijzing brengt extra uitdagingen met zich mee zoals dementie, met de ziekte van Alzheimer als meest voorkomende vorm. Veel mensen worden geconfronteerd met dementie bij zichzelf, hun partner, moeder of vader. Of misschien iets verder weg: bij een vriend of vriendin, een buur of een klant…

De ziekte roept nog altijd veel vragen op. Wat is dementie precies? Is mijn vergeetachtigheid of die van mijn partner een normaal ouderdomsverschijnsel? Reageer ik wel gepast op het gedrag of de uitlatingen van mijn familielid? Daarom slaan het gemeentebestuur, de Seniorenadviesraad Koksijde en WZC Dunecluze de handen in elkaar om personen met dementie zo lang mogelijk mee te laten draaien.

Welke initiatieven zijn er?

  • Het Dementieloket: dit initiatief biedt een antwoord op vragen van inwoners rond dementie. Het Sociaal Huis en WZC Dunecluze helpen op drie vlakken: informatie geven, een luisterend oor bieden en doorverwijzen. In het dementieloket, bij referentiepersoon Els Janssoone, kan je rustig, zonder druk of verplichting, op adem komen en jouw verhaal doen. Samen wordt er gekeken wat er mogelijk is om de situatie draagbaar te maken of te houden.
  • Dementie en nU: een educatiepakket voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Het pakket werd ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen en wordt begeleid door twee Dementie en nU-coaches. In de tien bijeenkomsten worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met deelgenoten. De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie in Koksijde Deelname helpt om het hoofd te bieden aan de uitdagende zorgsituatie.
  • Praatavond dementie: vier keer per jaar komen familieleden en zorgdragers van personen met dementie samen in cafetaria De Kelle (WZC Dunecluze). Telkens wordt er een bepaald thema van dementie aangesneden. De nadruk ligt hier vooral op het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen. Deze avonden worden geleid door de referentiepersonen dementie van WZC Dunecluze.

Meer informatie:

Nieuw: contactkoor vanaf 10 oktober

Samen zingen… is deugddoend en werkt verbindend. Het contactkoor staat open voor mensen met dementie en hun partner of mantelzorger. Noten kunnen lezen is niet nodig. Zing samen gekende en minder gekende liedjes. Muziek is een middel om contact te krijgen wanneer dat moeilijker wordt.

  • Wanneer? Elke tweede maandagnamiddag van de maand om 14 uur in WZC Dunecluze (Ter Duinenlaan 35).
  • Schrijf je in: 058 53 43 42 of katleen.calcoen@koksijde.be