Het gemeentebestuur besliste om de openbare verlichting 's nachts niet langer te doven.

De verbeterde energieprijzen (en het versneld verledden van onze straatverlichting) maken het mogelijk om de genomen maatregelen terug te schroeven en het licht 's nachts terug te laten branden. De tijdelijke uitdoving van de openbare verlichting zorgde voor een besparing van ca. 500.000 euro.

Fluvius kreeg de opdracht om tegen begin oktober het licht 's nachts aan te laten. Als het (technisch) kan, worden de lichten tussen 23 en 5 uur voor 50 procent gedimd. Zo zijn de straten verlicht, maar is er minder lichtvervuiling. Tegen eind volgend jaar zou de verledding van Koksijde klaar moeten zijn. Zo zal Koksijde in de toekomst sneller kunnen schakelen en wordt het mogelijk om vanop afstand (plaatselijk) in te grijpen volgens de noodzaak. Nu gebeurt alles handmatig per wijk of per zone.