Landmeters en kaartenboeken waren erg belangrijk voor onze abdij. Twee instrumenten die broodnodig waren om de vele bezittingen goed te beheren.

Bovendien zijn de meeste kaarten ook een lust voor het oog. Alle boeken over de Duinenabdij vermelden die kaartenboeken en toch werden ze nooit bestudeerd. Merkwaardig, want ze dienen als basis om de bezittingen in te schatten of om een voorstelling te maken van bepaalde hoeven en de hoeveelheid boerderijland en het gebruik als akkers of weiland.

Jan Van Acker, wetenschappelijk medewerker van Abdijmuseum Ten Duinen, vertelt hoe de abdij haar bezit in het Westkwartier in 1645 door landmeter Lowys de Bersacques  in een kaartenboek liet vastleggen. En hoe rond 1700 een lekenbroeder een cruciale rol speelde in het ontstaan van alle andere kaartenboeken.

De lezing vindt plaats op zondag 27 november om 14.30 uur in het Abdijmuseum. Schrijf je gratis in via www.tenduinen.be

Col. Archief Grootseminarie Brugge © Algemeen Rijksarchief