Ga op 13 of 14 maart 2021 met jouw bubbel het strand op en verzamel honderd schelpen. Identificeer ze, tel ze en maak leuke foto’s.

Op de online ScHELPdesk helpen experten mee om de probleemgevallen te valideren vooraleer je jouw gegevens en foto’s invoert in het systeem.

Schelpen rapen en identificeren: het blijft leuk. Maar ook de wetenschap heeft er baat bij om de biodiversiteit van de schelpen op ons strand in kaart te brengen en zo evoluties te zien. Dit jaar hebben we bijzondere aandacht voor dubbele schelpen die van recent gestorven diertjes zijn en ons zo iets vertellen over klimaatverandering en menselijke activiteiten op zee.

Hoe deelnemen?

Verzamel schelpen in de vloedlijn volgens het stappenplan: bekijk het filmpje op www.groteschelpenteldag.be. Leg de schelpen per soort en naam. Neem een overzichtsfoto van alle honderd schelpen en enkele detailfoto’s van identificaties die je zorgen baren.

Op zondag 14 maart – van 10 tot 17 uur – staan experten ter beschikking op de ScHELPdesk voor een online privésessie. Zo identificeer je samen de twijfelgevallen. Voer daarna de gegevens en foto’s in. De Grote Schelpenteldag is een organisatie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Provincie West-Vlaanderen, EOS Magazine, de Strandwerkgroep, Natuurpunt en Kusterfgoed.

Blader in het Schelpenteldagboekje

Schelpen zijn de harde delen van weekdieren en geven deze dieren extra stevigheid. De schelpen op het strand zijn bijna altijd van tweekleppigen, slakken of inktvissen. Vaak zijn lege schelpen op het strand al honderden of duizenden jaren oud. Je vindt zelfs fossielen van meer dan 100.000 of zelfs miljoenen jaren oud.

Alleen als er nog vleesresten in zitten of als bij tweekleppigen de beide kleppen nog aan elkaar hangen, weet je dat het beestje kortgeleden nog leefde. Inktvissen hebben een heel breekbare schelp, die zijn nooit oud.

?Wist je dat

De naam Koksijde komt vanaf 1150 in geschreven documenten voor als Coxhyde. Voor deze naam zijn er een aantal verklaringen. Een van de theorieën is dat Cox verwijst naar de kokkel en Yde staat voor ankerplaats of kreek. Volgens anderen gaat het om een voorname inwoner met de naam Cok.

Doe mee!