Meeuwen maken deel uit van de kust: de één kan niet zonder de ander. Door toenemende menselijke activiteit hebben we hun natuurlijke broedgebieden ingepalmd. Maar een meeuw is slim en past zich aan.

Eten vind je niet alleen in zee, maar ook in het restafval dat mensen achterlaten. Een nest maken? Dat kan ook op het dak van een flatgebouw. 

De leefgebieden van mens en meeuw raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Het aantal natuurlijke broedplaatsen vermindert en de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw vinden een goed alternatief op platte daken.

We vinden de aanwezigheid van meeuwen soms hinderlijk. Maar als we nu eens even slim zijn als de meeuwen en ons gedrag ook aanpassen? Door een paar simpele regels kunnen mens en meeuw perfect samenleven.

Voeder meeuwen niet

Zorg dat ze geen voedsel vinden in je restafval door de afvalzak op tijd (om 8 uur, niet te vroeg en niet te laat) buiten te plaatsen of door een restafvalcontainer te gebruiken.

Maak je dak onaantrekkelijk als nestplaats

Kruip, indien mogelijk, regelmatig (één keer per week) op je dak van 15 maart tot eind juni. Verwijder nestmateriaal en zorg voor hindernissen (een net, een draad of pinnen) zodat meeuwen niet kunnen landen. Doe dit wel op een verantwoorde manier.

Is er toch een nest – met eieren of jongen – op jouw dak? Dan zijn de mogelijkheden beperkt, want meeuwen zijn beschermde dieren. Je kan jouw terras wel afschermen met een grote parasol.

Door een paar simpele regels kunnen mens en meeuw perfect samenleven

Tip

Meld het broedgeval aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Zij geven je tips om dit in de toekomst te voorkomen. Wil je nog meer informatie? Surf dan naar www.meeuwenindestad.be

Welke meeuwen zie je aan onze kust? Ontdek het op deze pagina