Spelende kinderen en roken gaan niet samen. Dat geldt zeker voor sportende kinderen. Toch wordt er nog op plaatsen met (veel) kinderen gerookt. Nu de lente in het land is, spelen kinderen meer buiten. En komen ze ook meer rokers tegen. Dat blijft niet zonder gevolgen. Vandaar deze oproep om kinderen zo weinig mogelijk te confronteren met jouw rook.

Zien roken, doet roken

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken normaal is in plaats van een dodelijke verslaving. Kinderen leven zich uit in speeltuinen, sportclubs en jeugdbewegingen. Rokers die op deze plaatsen komen, geven kinderen het goede voorbeeld door… niet te roken. Leer kinderen een andere norm rond roken aan, zo zijn ze later minder geneigd om zélf een sigaret op te steken.

Roken en spelen gaan niet samen

Rook niet langs het voetbalveld, de speeltuin of op andere plaatsen waar kinderen aanwezig zijn. Dat is belangrijk om kinderen op een gezonde manier te laten opgroeien.

Wat als… je zou stoppen met roken?

74 procent van de rokers wil niet dat zijn of haar kinderen later roken. Een extra reden en motivatie om niet te roken bij kinderen of jongeren. Dezelfde enquête van Stichting voor Kanker toont aan dat 73 procent van de rokers betreurt dat ze begonnen zijn met roken. 65 procent zou zelfs willen stoppen.

Word je heen en weer geslingerd tussen roken en ermee stoppen? Lukt het niet om te stoppen, ook al probeer je dat. Perfect normaal. Om te stoppen met roken, moet je breken met een hardnekkige gewoonte.

Bel naar Tabakstop

Tabakstop is een gratis en anonieme telefoondienst waar professionals naar je luisteren en raad geven. Als het nodig is, word je doorverwezen. Bel naar Tabakstop via het gratis nummer 0800 111 00 (elke werkdag van 15 tot 19 uur). Of spreek erover met je huisarts of apotheker.