Meeuwen zijn typische zee- en kustvogels. Ze vinden er hun voedsel, dat vooral uit zeevis en bodemdieren bestaat. Toch worden ze ook ver landinwaarts gespot.

De grotere meeuwen verplaatsen zich zelfs meer dan 100 kilometer landinwaarts op zoek naar voedsel.

Alle meeuwen zoeken water op om de nacht door te brengen. De zee, rivieren, spaarbekkens, plassen of havens zorgen voor een veilige slaapplaats. De meest voorkomende meeuwensoorten aan onze kust zijn: de zilvermeeuw, de kokmeeuw, de kleine mantelmeeuw, de stormmeeuw en de grote mantelmeeuw. Met wat geluk kan je ook de dwergmeeuw of de visdief zien. Maar ook de zwartkopmeeuw, de geelpootmeeuw en de drieteenmeeuw spot je aan onze kust.

Tij-dingen.be koos een paar soorten voor je uit.

De kokmeeuw

Dit is een typisch kustgebonden meeuw. Ze zijn het hele jaar in ons land. Ze broeden in grote kolonies langs onze kust, maar ook in het binnenland. Ze lusten graag regenwormen.

De kop van de kokmeeuw is in de zomer chocoladebruin met wit achterhoofd en in de winter wit met donkerbruine oorvlekken

De grote mantelmeeuw

Deze soort brengt bij ons de winter door. Ze vertoeven vooral langs de kust en op zee.

De grote mantelmeeuw broedt op eilanden, klifranden en vlakke stranden

De zilvermeeuw

De zilvermeeuw is dol op schelpdieren en visafval. Deze soort is het hele jaar door aanwezig; vooral dichtbij de kust.

De zilvermeeuw eet alle soorten dierlijk voedsel, levend of dood; verder ook plantaardig materiaal en menselijk afval

De stormmeeuw

Bij ons is dit eerder een zeldzame broedvogel. 's Winters zie je deze soort vaak in weilanden op zoek naar regenwormen.

 De stormmeeuw leeft zowel in het binnenland als langs de kust, maar meestal in de nabijheid van water

Wil je nog meer weten over meeuwen?