Ook dit jaar verwijderen we samen het maaisel in de Oostvoorduinen. Waarom? Maaisel dat blijft liggen, verrijkt de bodem. Op een rijke bodem groeien grassen, brandnetels en distels, terwijl op arme duinengrond unieke bloeiende planten groeien.

Op termijn voorziet het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos om het gebied te laten begrazen. Maar zolang dat niet het geval is, wordt het teveel aan gras manueel afgevoerd.Veel handen maken licht werk. Slechts een uurtje tijd? Ook welkom. De vlinders, vogels, insecten en amfibieën zullen ongetwijfeld dankbaar zijn.

Waar: ingang naast het kerkhof van Oostduinkerke in de Geryllaan. Van 9 tot 16 uur.

Tip: voorzie stevig schoeisel en regenkledij. Werkmateriaal is beschikbaar. Drankje voor deelnemers.

Organisatie: i.s.m. Natuurpunt Westkust, het Agentschap voor Natuur en Bos en Renewi.

Wist je dat

de Oostvoorduinen één van de meest soortenrijke duingebieden aan onze kust zijn? De verscheidenheid aan planten en insecten is enorm. Lees meer over de Oostvoorduinen.