Sinds januari van vorig jaar werkt vzw Arktos in de Westkust-regio met het vormingspakket KR8IG (krachtig). Waarom? Om schoolmedewerkers en hun leerlingen in de secundaire scholen te versterken in hun veerkracht en kritische denkkracht.

Vanaf dit trimester gaan dertien deelnemende leerkrachten uit zeven middelbare scholen zelf aan de slag. Het was de tweede opleiding van het pakket KR8IG: in 2019 leidden we al eens 15 leerkrachten uit 5 middelbare scholen in de regio op. In de volgende maanden worden de scholen verder ondersteund, via vormingen met leerlingen op school, in cotrainerschap met de opgeleide leerkrachten, etc.

Logo KRA8G

Het project kaderde in een groter geheel: Vitesse Hoger dat inzet op de preventie van armoede van jongeren. Een sterke veerkracht en een kritische geest ondersteunt jongeren hierbij.

De deelnemende scholen zijn: Go! Atheneum Calmeyn De Panne, GO! CLW Nieuwpoort, Annuntiata Instituut Veurne, College Veurne, De Rozenkrans Oostduinkerke, De Nieuwe Poort en GO! Atheneum De Vierboete in Nieuwpoort.