Tij-dingen ging op onderzoek en bundelde een paar soorten voor je in een overzicht.

De Grote speldenprikzwam

Deze zwam groeit op paardenmest. De naam komt van de gaatjes bovenop de hoedjes. Deze soort is zeldzaam, maar komt in heel Vlaanderen voor. De kleine speldenprikzwam, Poronia erici, komt alleen langs de kust op keutels van hazen en konijnen voor.

Copyright: wikimedia commons

De Duinstinkzwam

De Duinstinkzwam is, evenals de Duinveldridderzwam en Duinfranjehoed, kenmerkend voor de buitenste zeereep, in primaire, zeer dynamische duinen, waar een permanente toevoer van zand plaats heeft. Hij groeit hoofdzakelijk in de meest vitale helmvegetaties en open zandplekken daartussen en leeft op organische bestanddelen in duinzand en afgestorven delen van helm. Hij ontbreekt nagenoeg in de duinen achter de zeereep. In kortgrazige, min of meer gesloten duingraslanden is hij afwezig. 

Copyright: wikimedia commons

Het Zandtulpje

Het Zandtulpje is kenmerkend voor onbegroeide plekken in primaire, dynamische helmduinen, waar een permanente toevoer van zand plaats heeft. Hij leeft op organische bestanddelen in duinzand en afgestorven delen van helm en prefereert een iets minder dynamisch milieu dan de Duinveldridderzwam en Duinfranjehoed. De meeste groeiplaatsen liggen aan de leizijde van de zeereep en wat verder landinwaarts, ook op secundair verstoven plekken.

Copyright: wikimedia commons

Zeeduinchampignon

De Zeeduinchampignon is kenmerkend voor de lijzijde van de zeereep, in primaire, matig dynamische duinen, waar regelmatig zand inwaait, maar het milieu is minder dynamisch dan bij de Helmharpoenzwam, Duinfranjehoed, Duinstinkzwam en Zandtulpje. Hij groeit zowel in helmvegetaties als schrale, mosrijke duingraslanden en leeft op organische bestanddelen in duinzand.

Copyright: Fred De Vries

Wasplaten

In de witte duinen en in de pioniervegetatie van Duinsterretje vinden we vaak de Duinwasplaat, een soort die nauw verwant is aan de Zwartwordende wasplaat. Zodra je echter meer landinwaarts gaat in de echte grijze duinen, is deze soort schaarser, en komt vaker de echte Zwartwordende wasplaat voor. De verschillen zijn subtiel. De Duinwasplaat heeft plaatjes die vanaf de aanhechting aan de hoed (dwarsdoorsnede!) roze of rood verkleuren, en relatief grotere en smallere, vaak ingesnoerde sporen. De Zwartwordende wasplaat heeft witte, grijze of gelige plaatjes, die nooit zo roze of rood verkleuren, en kortere en bredere sporen. Bij twijfel is dus microscopische controle gewenst. Wasplaten zijn talrijk in de duinen, zodra je wat verder van de zeereep komt en de grijze duinen overgaan naar duingrasland

Copyright: Carl Van Den Broeck

Duinparasolzwam

De Duinparasolzwam is te herkennen aan het witte, wat pluizige uiterlijk. Een charmante verschijning tussen het Duinsterretje en andere, kleine plantjes. Het is een algemene paddenstoel in de duinen en langs de zeereep. De hoed is wit gekleurd met een bruinig centrum en heeft een glad oppervlak. Langs de hoedrand hangen fijne vezeltjes en velumrestjes. De steel heeft een vezelige ringzone en is verder overlangs vezelig, wit met bruine vlokjes.

Copyright: G.J. Keizer

Groene knolamaniet

Eén van de giftigste paddenstoelensoorten ter wereld. Gewoon te vinden in onze duinen. Ook bekend als de death cap of death angel. De hoed is zoals je hier op de foto ziet olijfgroenig, maar kan ook soms wat gelig uitslaan. De inname van dertig tot vijftig gram van deze paddenstoel kan al dodelijk zijn door leververgiftiging. Een groene knolamaniet gegeten? De symptomen zijn kramp, braken en diarree. Deze kunnen weer verdwijnen om later weer op te spelen. Vaak gaan patiënten hierdoor te laat naar de dokter. De paddenstoel komt voornamelijk voor van juli tot en met oktober.

Copyright: wikimedia commons

Wil je nog meer weten over paddenstoelen? 
Surf naar de website van de Paddenstoelenwerkgroep voor meer info.