Onze gemeente stelde 20 klimaatdoelstellingen vast. Een lat die we bewust hoog leggen, want Koksijde gaat er altijd volledig voor.

Meer nog, die lat gaan we samen met jou overstijgen. Zorg dat jij ook KlimaatKlaar bent tegen 2030.

Tij-dingen: Een klimaateditie van Tij-dingen. Waarom vindt u dat belangrijk als burgemeester?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: "Het klimaat is iets waar steeds meer mensen, vooral jongeren, mee bezig zijn. En terecht. Er gebeuren de laatste tijd genoeg dingen die de wenkbrauwen doen fronsen. Denk maar aan de prachtige nazomerdagen in het begin van onze herfst. Dat extra terrasjesweer is dan weer een voordeel (lacht). Maar los daarvan: We zijn al jarenlang waakzaam. Zo namen we deel aan het Klimaatpact 2020 en drongen we de CO2 al fors terug.Het 'Klimaatplan 2030' en het 'Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie' zorgen ervoor dat we verder gaan op de ingeslagen weg. We wapenen ons tegen de stijgende zeespiegel en de duizendjarige storm.  Land opgeven is geen optie, strand ophogen wel. Sensibilisering is belangrijk. Daarom investeren we in een nieuwe website (koksijde.be/klimaat) en deze speciale Tij-dingen. De klimaatregisseur, Claude Willaert, Jan Vandromme (diensthoofd Milieu en Duurzame Ontwikkeling) en schepen Charlotte Castelein werken keihard."

T-d: Onze gemeente legt heel wat zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. In onze zonnige gemeente een meerwaarde?
Burgemeester: "Zeker weten. We leggen 533 extra zonnepanelen op 7 verschillende gebouwen van de gemeente zoals het Duinenhuis en het Milieupark. Dat is niet alles: een grote realisatie is de verledding. Zo kunnen we 's nachts het licht dimmen: win-win. Ook financieel. .We lichten al onze gebouwen door om die klimaat- en budgetvriendelijker te maken. Wist je dat de gemeente ruim 100 gebouwen en eigendommen beheert? Een gigantische opdracht. Daarnaast zijn er veel initiatieven waar we mee de schouders onder zetten: onze leerlingen gebruiken herbruikbare flessen en boterhamdozen en zetten zich in als mooimakers voor een kraaknette gemeente."

Klimaatregisseur Claude Willaert en burgemeester Marc Vanden Bussche

Klimaatregisseur Claude Willaert en burgemeester Marc Vanden Bussche

T-d: Wat denkt u van windenergie?
Burgemeester: "Windmolens horen in industrie- en havengebied. Wij trekken de toeristische kaart en kunnen die visuele hinder missen, mensen moeten hier wegdromen. Ook voor de natuur is het niet altijd ideaal, denk maar aan onze vleermuizen. Windturbines maken slachtoffers."

T-d: Koksijde staat bekend als fietsgemeente. Waarop zet het beleid de komende jaren extra in?
Burgemeester: "Koksijde staat opnieuw in de top 3 van fietsgemeenten. En dat is geen toeval: je vindt een fietsstratennetwerk van oost naar west. De voorbije jaren pakten we al veel prijzen. Om die topstatus te behouden, houden we ons wegen- en fietsennetwerk veilig en up-to-date. Zo komt er in Wulpen een gescheiden fietspad in de Dijk. Er komt ook een fietspad in de doortocht in Oostduinkerke-Bad en er komt een extra fietszone in de Burgweg en Koningstraat. We openden de nieuwe Jaak Van Buggenhoutlaan en de Kerkstraat in Koksijde-Dorp waar we de kaart trokken van de fietser. De volgende jaren trekken we het fietspad door van aan de lichten in Oostduinkerke-Bad tot aan de lichten in Oostduinkerke-Dorp.

T-d: Het Duinenhuis is sinds 2010 bekend in de regio als natuureducatief centrum. Een meerwaarde?
Burgemeester: "Absoluut. We willen de mensen de liefde leren voor natuur en strand. Ook Koksijde Golf ter Hille is een prachtige plek, met heel wat mooie vogels. Er komt binnenkort zelfs een boek uit."

T-d: Hebt u een favoriete plaats om uit te waaien?
Burgemeester: "Aan de boord van de zee, met de voeten langs en in het water. Tussen Koksijde en Oostduinkerke. En het schelpenpad. Ten slotte wil ik een boodschap van hoop uitspreken. Ik geloof in een positief klimaatverhaal. Ook voor de komende generaties zal het leven mooi zijn en vooral in Koksijde. Iedereen wint!"