Ergens deel van uitmaken, jezelf zijn of ontwikkelen en ontspannen. Iedereen heeft daar nood aan. Zelf bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig.

Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen. Maar keuzevrijheid is juist belangrijk. Ook in Koksijde leven mensen in armoede. In Koksijde groeit 6,5 procent van de minderjarige kinderen op in een gezin zonder arbeidsinkomen. Gezinnen die onder de armoedegrens leven en dus niet ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving. In Vlaanderen is dat 4,25%. Koksijde scoort op de kansarmoede-index hoger dan het Vlaams gemiddelde, nl.: 15,4% in Koksijde ten opzichte van 13,65% in Vlaanderen. (cijfers: Opgroeien 2020 en Koning Boudewijnstichting).

Wat betekent maatschappelijke participatie voor mensen in armoede?

Wat betekent maatschappelijke participatie voor mensen in armoede?

Wist je dat…

Koksijde sterk inzet op de participatie van kwetsbare mensen in het vrijetijdsleven? Zo is er een tussenkomst voor het lidgeld van sportclubs en met Kunstkans gaan kinderen tegen verminderd tarief naar de Westhoek Academie Koksijde.

Op koksijde.be/budgetplanner ontdek je of je genoeg geld hebt om in je basisbehoeften te voorzien. Op basis van het aantal inwonende kinderen, wat je loon is, hoeveel belastingen je betaalt en je energiekosten wordt berekend of je genoeg overhoudt na betaling van je maandelijkse kosten. Je krijgt ook tips om je budget in orde te houden, te besparen of financiële voordelen te doen.

Zelf hulp nodig of vragen?

Neem contact op met het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, 058 53 43 10 of info@sociaalhuiskoksijde.be)