Verschillende instanties en commissies hebben Zijne Majesteit de Koning positief geadviseerd om het mandaat van onze Korpschef, Eerste Hoofdcommissaris Nico Paelinck, te verlengen. Onze Korpschef krijgt opnieuw het vertrouwen om onze politiezone te leiden en om, in samenwerking met de bestuurlijke en gerechtelijke partners, zijn visie over het veiligheidsbeleid de komende vijf jaar verder uit te werken.