Na een carrière van bijna 23 jaar dienst bij de gemeentepolitie van Koksijde en 21 jaar dienst bij politiezone Westkust trok eerste commissaris Johan Van Massenhove op 31 mei definitief de deur van zijn kantoor achter zich dicht. Ook korpschef Nicholas Nico Paelinck werd onlangs gehuldigd omdat hij ondertussen al aan zijn vijfde mandaat als korpschef bezig is.

Samen hebben deze volbloed politiemensen 83 jaar ervaring in politiewerk. Tij-dingen ging langs voor een ondervraging, euh, gesprek.

Tij-dingen: Jullie hebben heel wat politiejaren op jullie teller. Wat zijn voor jullie de grootste veranderingen op maatschappelijk vlak?
Nico Paelinck:
"De onverdraagzaamheid die toegenomen is tegenover de politie. Mensen klagen ook vlugger dan vroeger, je kunt spreken van een klachtencultuur. Vroeger dwong een uniform meer respect af. Positief is wel de technologische vooruitgang. Denk maar aan de drones die we inzetten zodat we ook vanuit de lucht waakzaam zijn."
Johan Van Massenhove: "Het klopt inderdaad dat de agressie ten opzichte van politiemensen toegenomen is. Fysiek geweld ook. Dat zag je vroeger niet, zeker niet in Koksijde. Je krijgt minder respect. Pas op, een groot deel van de mensen respecteert ons wel nog. Maar meer en meer mensen gaan in discussie ook al weten ze dat ze in fout zijn."

T-d: Toen politiezone Westkust ontstond zaten jullie op de eerste rij. Een serieuze schaalvergroting?
Johan:
"Inderdaad. Van 65 agenten naar meer dan 200. Dat is maal drie hé. Dat zorgt ook voor meer specialisatie. Een agent moest vroeger, bij wijze van spreken, alles kunnen. De inspecteurs en hoofdinspecteurs kunnen zich nu gaan toespitsen op bepaalde problematieken."
Nico: "Het burgerpersoneel − de zogenaamde CALogs − dat er bijkwam, zorgt ook voor een groot verschil. Zij staan in voor administratieve of technische ondersteuning. De politie kan zich nu toespitsen op operationele taken, de omkadering gebeurt door de CALogs."

De politie kan zich nu toespitsen op operationele taken, de omkadering gebeurt door de CALogs 

Nico

T-d: Is het een voordeel om in een grotere zone te werken?
Nico:
"Ik vind van wel. Verschillende politiezones werken ook meer en meer samen. Onze zone heeft samenwerkingen met de politiezones van Roeselare, Kortrijk, Diksmuide en zelfs Antwerpen. De misdaad wordt steeds complexer en dan is het belangrijk dat je je gaat toeleggen op specifieke criminaliteit en technologie. Politie Westkust neemt het voortouw inzake drones, Riho doet interne preventie, Vlas de dpo. Onze cyberunit spitst zich toe op toestellen met Android. Pz Vlas focust zich dan op IOS (het besturingssysteem van Apple, red.)."

T-d: Johan, jij begon je carrière eind jaren 70. Van verschillende patrouilles was er toen nog geen sprake?
Johan: "Ik ben begonnen in 1978 en toen had ons korps zelfs maar één patrouillewagen. Eigenlijk werd er verwacht dat je alles met de fiets deed: twee of acht beaufort, dat maakte toen niet uit. Je moest erdoor. (lacht) Als agent deed je toen alles: ongevallen, diefstallen of andere lichtere feiten. Ongevallen met zwaardere letsels waren wel voor de hoofdinspecteurs, het middenkader eigenlijk. Wijkagenten bestonden nog niet. Je kreeg toen je eigen secteur en mijn eerste was de villawijk achter de Hoge Blekker, nadien schoof ik door naar het Mariapark."
Nico: " Wijkagenten kwamen pas eind jaren 80 op de proppen. Aanspreekbaarheid is vooral belangrijk voor die agenten, vandaar ook dat ze zich veel met de fiets verplaatsen. En ook daarom dat de zone dan in wijken wordt ingedeeld. Mensen leren dan sneller hun agent kennen."

T-d: Korpschef, wat is het grootste verschil tussen Brussel, waar je carrière in 1983 begon en Koksijde?
Nico:
"Het lik-op-stukbeleid in onze zone. Het parket treedt hier veel strenger op tegenover bv. autodiefstallen. In Brussel kwamen sommige daders daar nog mee weg, de rechters zien daar ook veel meer feiten passeren."

T-d: Is het niet moeilijk om streng te zijn wanneer je veel volk kent?
Nico: "Nu zijn er nog weinig echte Koksijdenaars. Dus ik ken al heel wat minder mensen dan vroeger (lacht). En het speelt ook geen rol. Door de jaren heen hebben we veel mensen geholpen die in de problemen zaten en dan maakt het niet uit wie je bent."
Johan: "Je moet je daarover zetten. Op dat moment ben je bezig met je werk. En als iemand iets doet dat niet mag, ja, dan moet je daar de gevolgen van dragen."

T-d: Waarom is PZ Westkust een toonaangevende zone?
Johan:
"De samenwerkingen met de andere politiezones, de WVL4 en Antwerpen waar we het al eerder over hadden. We waren ook de eerste die ANPR-camera's (camera's die automatisch nummerplaten lezen, red.) plaatsten op de invalswegen. Ondertussen is iedereen ons daarin gevolgd."
Nico: "We zijn inderdaad top op het vlak van innovatie. Voortrekkers op veel vlakken: de camera's, de bodycams en ook de VIP (very irritating police, red.). Nu trekken we ook de kar als het op drones aankomt. Waar we de inspiratie halen? We pikken de goede voorbeelden uit het buitenland op en ik ben voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Daar zit ik aan de bron."

T-d: Zijn er specifieke zaken die vooral van toepassing zijn in onze zone?
Johan:
"De transmigratie. Meer en meer vluchtelingen die van hieruit de oversteek wagen naar Engeland."
Nico: "Ze proberen dat met de zogenaamde small boats. Vanuit De Panne, maar ook Oostduinkerke. We hebben het hier een beetje allemaal: we zijn én een toeristische zone én we liggen dan nog eens op de grens met Frankrijk en Engeland. De zee is dan wel een brede grens, maar ze willen die toch over."

We waren de eerste die ANPR-camera's plaatsten langs de invalswegen

Johan

T-d: Johan, je gaat op pensioen: heb je al plannen?
Johan:
"Sowieso onze jaarlijkse reis, samen met mijn vrouw, naar Kaapverdië blijven doen. Ondertussen zijn we al dertien keer geweest. Veel lezen ook. En ik zou graag terug mijn Portugees wat opfrissen. Via zelfstudie probeer ik die taal te beheersen. Voor de rest zie ik wel wat op me afkomt."

T-d: Korspchef, heb jij nog een droom?

Nico: "Twee nieuwe wijkcommissariaten in De Panne en Nieuwpoort bouwen. Gebouwen die even kwalitatief zijn als het Politiehuis in Koksijde. Het is belangrijk dat mensen een aanspreekpunt hebben dichtbij huis."

T-d: Wat is jullie lievelingsplek in Koksijde?
Nico: "Goh, dat is een moeilijke. Onze jachtclubs misschien of de strandbars. Schrijf maar Mondieu op. Als ik daar zit, ben ik sowieso aan het genieten."
Johan: "Ik vind Koksijde de mooiste badgemeente met veel goede restaurants. Lekker gaan eten in één van die restaurants staat dus ook vooraan in mijn lijst van favoriete plekken."