Niet alle paddenstoelen helpen bomen. Voor sommige paddenstoelen is zo'n boom een enorme voorraadkast. Een kast waar ze in normale omstandigheden niet aan kunnen... tot de boom beschadigd raakt.  

Veel bomen zijn een bron van insectenleven, maar soms wordt het teveel en kan na enkele jaren van kaalvraat de boom ernstig verzwakken, zeker als er nog andere ongunstige omstandigheden optreden zoals droogte of juist vernatting. De boom kan dan sterven.
Als zo’n dode boom niet wordt weggehaald, dan profiteren andere organismen van zoals zwammen, vleermuizen, spechten en boktorren. Zelfs een dode boom is goud waard…

Een foto van de honingzwam, copyright Jean-Pol Grandmont

Schimmels of zwammen kunnen zich in een boom vestigen nadat de boom verwond is geraakt door bv. aanrijschade, onzorgvuldig snoeien en maaien.

Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een zwam of schimmel. Schimmeldraden kunnen in de grond en ook in bomen (stam, wortels) groeien. Zodra een houtvernietigende zwam zich in het houtweefsel heeft gevestigd, kan een langzaam maar zeker aftakelingsproces op gang komen.

Op de website van de Mycologische Vereniging is veel informatie te vinden over paddenstoelen.

Veel voorkomende soorten bij bomen

  • Rond de stamvoet zie je soms bundels van kleine paddenstoelen, vlees- tot bruinkleurig. Het is de Honingzwam (Armillaria sp.), die parasitair leeft op bomen en witrot veroorzaakt. Er zijn twee soorten honingzwammen: de sombere en de echte.
  • De Tonderzwam (Ganoderma sp.) heeft een taaie houtige hoed en leeft parasitair op hout en veroorzaakt witrot. Er zijn drie soorten: de echte, de platte en de dikrandtonderzwam.
  • Ook de Korsthoutskoolzwam (Hypoxylon deustum) is een parasitaire schimmel, te herkennen aan zijn houtskoolvormige vruchten, die tussen de wortelaanzet en op de stam voorkomen, vooral bij beuken en linden. De zwam veroorzaakt bruin- en witrot.