De gemeenteraad keurde het dossier goed voor de heraanleg van de Japans Paviljoenlaan, het Artanpad, de A. Fastenaekelslaan (tussen Japans Paviljoenstraat en Bichottestraat), de Bichottestraat en de Casimirstraat.

Groenvoorzieningen krijgen maximale aandacht en parkeerplaatsen worden aangelegd in betongrastegels. Waar het kan, verschijnen aparte voetpaden. Voor smalle straatjes zoals de Casimirstraat en het Artanpad gebruikt de aannemer kleinschalig materiaal. Fietssuggestiestroken maken de Japans Paviljoenlaan veiliger voor lagereschoolkinderen. De kostprijs bedraagt 1,2 miljoen euro. Timing? Eerst vernieuwen de nutsmaatschappijen leidingen en kabels en de openbare verlichting. De wegenwerken starten volgend voorjaar (rekening houdend met de werken in de Jaak Van Buggenhoutlaan).