Periodes van lange droogte wisselen af met hevigere regenval en geen van beiden zijn goed voor de teelten. Hoe wapent de landbouwer zich tegen het groter watertekort?

Ontdek het in deze lezing waarin de uitdagingen in kaart worden gebracht. Samen met de mogelijke oplossingen: van trager en minder water naar de zee dragen tot minder water verbruiken.

Wanneer?
Op maandag 17 oktober om 19.30 uur in het Duinenhuis. .

Inschrijven verplicht maar gratis