Tien dagen na de aankomst van de mannetjesooievaar op de broedplaats Hannecart  arriveerde ook mevrouw de ooievaar op 23 februari. 

Het koppel werd voor het eerst gespot in 2020 en koos een hoge boom tegenover restaurant De Hoeve uit als hun tweede verblijf. Toen vloog één ooievaarsjong uit. De terugtocht dit jaar van zuid naar noord ging allicht gepaard met nogal wat stormweer.

Herlees hieronder het artikel uit Tij-dingen februari.

Ooievaars leven in de nabijheid van de mens en nestelen zich bij voorkeur op menselijke bouwsels. In veel volksverhalen figureert de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven. Halfweg de jaren 70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit onze streek, maar gelukkig is de vogel bezig met een opmars.

Ooievaars hebben één legsel per jaar in april, met per nest drie tot vijf eieren die 33-34 dagen worden bebroed. Als nestplaats kiest de ooievaar hoge plekken uit zoals telefoonpalen, bomen, schoorstenen, kerktorens, hoogspanningsmasten of door de mens gemaakte palen met een houten platform. Het paren gebeurt na de uitgebreide balts, waarbij de ooievaars hun kop in de nek gooien en klepperen. De jongen zitten 55-60 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7-20 dagen gevoerd door de ouders

copyright: Marc Wackenier

Leefgebied

Ooievaars leven in extensief beheerde weilanden in veenweidegebieden en uiterwaarden (gronden die tussen een winterdijk en de bedding van een beek of rivier met een hoge waterstand liggen, red.). Voor een broedplek maakt de ooievaar gebruik van kunstmatige nestgelegenheden op daken en wagenwielen, maar hij broedt ook in zelfgemaakte nesten in bomen. In de broedgebieden vind je ze vooral terug bij graslanden, steppen, moerassen en akkers. Het Hannecartbos vormt dus het ideale broedbiotoop voor deze vogel.

Het Hannecartbos is het ideale broedbiotoop voor deze vogel

Voedsel

Het voedsel van de ooievaar is gevarieerd: het bestaat uit kikkers, muizen, mollen en insecten en dat zoeken ze vooral in weilanden en hooilanden. Ze eten ook hagedissen, regenwormen, jonge vogels, aas en afval.

Hannecartbos als kraamkliniek

Naast het koppel ooievaars dat voor het eerst broedde in het Hannecartbos, maken elk jaar ongeveer 30 paren blauwe reigers hun nest in de bomen en vormen ze een kolonie. Het is in deze kolonie dat de ooievaars zich vestigden. Vanaf 15 maart tot 15 juni is de wandellus afgesloten zodat de blauwe reigers en nu ook de ooievaars in alle rust kunnen broeden en hun jongen grootbrengen. Vanop de Polderstraat bij De Hoeve zie je, zonder de vogels te storen, hun activiteiten in en rond de nesten.

Verhuis naar Afrika

De ooievaar is een trekvogel. Hun hoofdvoedsel, regenwormen en insecten, is hier in België in de winter niet aanwezig, dus trekken ze in de late zomer naar Afrika. Een aantal blijft ook pleisteren op o.a. de vuilnisbelten in zuid- Spanje en vliegt de straat van Gibraltar/ Middellandse zee niet meer over.