TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. In deze klas krijgen kinderen extra ondersteuning bij het leren leren. Eén keer per week begeleiden vrijwilligers onder leiding van Shirley Tyteca acht kinderen bij hun huiswerk, leren plannen en organiseren. Tij-dingen zocht haar op.

Tij-dingen: Wanneer zijn jullie precies met de huiswerkklas begonnen?

Shirley Tyteca: "Op 11 oktober 2016 is de TOPPIE-klas in VBS De Ark en de Gemeenteschool van Oostduinkerke opgestart in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Toen was het nog een proefproject en werden die twee scholen geselecteerd. Na een positieve evaluatie van het proefproject ging de TOPPIE-klas in 2017 ook van start in De Letterzee, de gemeenteschool van Koksijde en de Vrije Basisschool Oostduinkerke."

VIDEO: Wat is de TOPPIE-klas?

Video

T-d: Wat was de aanleiding voor de lancering van dat proefproject?

Shirley: "In mei 2016 startte ik als zelfstandige in bijberoep met studiebegeleiding. Omdat ik al in het onderwijs stond, merkte ik dat er veel vraag naar studiecoaching was. Het knaagde dat ik onvoldoende leerlingen met leerproblemen uit kwetsbare gezinnen bereikte. Nadat ik in Nieuwpoort inspiratie opdeed omtrent huiswerkklassen, stapte ik naar het Sociaal Huis. Een zomer lang broedde ik op de uitwerking van de huiswerkklas en zo ontstond TOPPIE. Een letterwoord dat staat voor de aanpak in onze huiswerkklassen: Tip, Opsplitsen, Plannen, Presteren, Ik vraag hulp en Evalueren. Door de tussenkomst van het Sociaal Huis en de samenwerking met vrijwilligers zijn de TOPPIE-klas en ondertussen ook het TOPPIE-kamp gratis voor alle deelnemers."

T-d: Merken jullie een verschil op wanneer de leerlingen hun rapporten krijgen? Verwerken ze de leerstof beter?

Shirley: "We hebben vaak succesverhalen, zeker als we leerlingen twee jaar in onze TOPPIE-klas begeleiden. We horen vooral dat onze leerlingen zelfstandiger worden in het plannen en zich beter organiseren. Al ben ik zelf overtuigd dat hun groei voor een groot stuk te maken heeft met de aandacht die we geven. We besteden veel tijd aan hun welzijn en maken ruimte voor een babbel. Kortom: ze kunnen bij ons terecht. Ze voelen zich gerespecteerd waardoor er ruimte is voor groei. In coronatijd hebben we ook vaak één-op-één kunnen werken, online weliswaar en dat bleek voor een aantal kinderen een meerwaarde."

T-d: Hoeveel vrijwilligers zijn er aan de slag? En hoeveel mensen hebben jullie nog tekort?

Shirley: "Op dit moment zijn er twaalf vrijwilligers. Drie vrijwilligers per school is ideaal, dus zoeken we er nog drie extra. Ook jonge mensen zijn welkom, ik denk aan leraren in opleiding of stagiairs voor een sociaal project. Eigenlijk zoeken we constant vrijwilligers. We hebben een vaste kern en een groep die zich voor een bepaalde termijn engageert. En beide groepen zorgen voor een meerwaarde. Het belangrijkste is dat het kind centraal staat in de huiswerkbegeleiding en dat we als team werken."

T-d: Hoeveel kinderen nemen in totaal deel aan TOPPIE?

Shirley: "Tachtig kinderen in totaal: veertig aan de TOPPIE-klas tijdens het schooljaar en nog eens veertig voor het TOPPIE-kamp van 16 tot 20 augustus. Met dat verschil dat de TOPPIE-klas alleen voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar is en we inzetten op leren leren en welzijn. Het TOPPIE-kamp staat open voor alle lagereschoolkinderen die een leerachterstand hebben. Tijdens het kamp zetten we ook in op de verruiming van de sociale context door samen te werken met de bibliotheek, de speelotheek, de WAK, de scouts, de jeugddienst en Arktos."

Shirley Tyteca

T-d: De vrijwilligers komen ook regelmatig samen. Leren ze van elkaar?

Shirley: "Zeker! De vrijwilligers hebben verschillende profielen, sommigen hebben een pedagogische achtergrond, maar de meesten niet. We gebruiken de expertise van elke vrijwilliger. Iedere twee maanden komen we samen voor een vormingsmoment en daar leer ik van hen. Dat zijn dan momenten waarbij ik zelf mijn batterijen oplaad. Zo ontwikkelde een vrijwilliger de gevoelsbarometer waarmee we registreren hoe de kinderen zich voelen bij het begin en op het einde van de TOPPIE-klas. Ik zou nog even kunnen doorgaan, maar het is een heel boeiende wisselwerking. (glimlacht)"

T-d: Wat is jouw beste tip voor kinderen die moeite hebben met studeren?

Shirley: "Ik plan, ik doe en ik hou vol. Want je staat het sterkst als je een plan hebt: wat ga ik leren, hoeveel tijd steek ik erin en hoe pak ik het aan? Om daarna dat plan uit te voeren en vol te houden. En nog een extra tip uit de yogawereld: ik kan het. Want het mentale aspect is minstens even belangrijk. Als je goed voorbereid bent, herhaal dan deze drie woorden luid en duidelijk, overtuigd van je eigen kunnen."

T-d: Waar droom je nog van? Wat zou je willen bereiken met de TOPPIE-klas?

Shirley: "De basisstructuur staat er en ik ben blij met het niveau dat we de kinderen aanbieden. Die stabiliteit wil ik naar de toekomst toe jaar na jaar garanderen. Dat is van belang voor de goede relaties met de scholen en het zorgt ervoor dat het gemeentebestuur achter het project blijft staan. TOPPIE moet een kwaliteitsmerk blijven. Die kwaliteit komt niet vanzelf. We moeten open staan voor vernieuwende inzichten en methodes. Die inzichten en de onderlinge ervaringsuitwisseling houden iedereen scherp."

Is dit op jouw lijf geschreven? Of wil je nog meer info?

Contacteer dan vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 30.