De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Om recht te hebben op deze toelage moet je aan bepaalde voorwaarden te voldoen.. Hou ook de nieuwsberichten hierover in de gaten.

Kom jij in aanmerking voor een toelage?

De energierekening voor het ene huishouden kan er heel anders uitzien dan voor een ander huishouden. Je kan je verwarmen met verschillende verwarmingsbronnen zoals gas, elektriciteit, stookolie, propaangas, enz. En ook de voorwaarden van de leveringscontracten verschillen.

De overheid nam ondertussen maatregelen om de energierekening van gezinnen te verlichten. Om jou wegwijs te maken heeft het Sociaal Verwarmingsfonds met ‘Vraag het aan Mina’ een handige tool uitgewerkt op haar website. In een aantal vragen helpt de digitale assistente Mina jou op weg om de juiste steunmaatregelen terug te vinden.

Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds verhoogd

Het Sociaal Verwarmingsfonds verstrekt zelf ook toelagen op energie, maar specifiek voor gebruikers van huisbrandolie of propaangas die zich in een meer kwetsbare situatie bevinden.

Met de stijgende energieprijzen heeft de regering recent beslist om deze toelagen te verhogen en aan te passen aan de huidige prijzen in de markt. De maximumtoelage werd van 20 cent naar 36 cent per aangekochte liter verhoogd, afhankelijk van jouw specifieke aankoopprijs. Daarnaast werd de maximumhoeveelheid die betoelaagd kan worden, verhoogd van 1.500 liter per jaar naar 2.000 liter per jaar. Dit alles voor aankopen in bulk (om een mazout- of propaantank te vullen).

Gezinnen die zich verwarmen met huisbrandolie of lamppetroleum (type c), aangekocht aan de pomp in kleine hoeveelheden of jerrycans, kunnen rekenen op een verhoging van een forfaitaire toelage van 210 euro/jaar naar 456 euro/jaar.

Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds moeten aangevraagd worden via het Sociaal Huis.

Vergeet je stookoliepremie van 225 euro niet

Naast de toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds (gericht aan de meer kwetsbare gezinnen) heeft de regering ook een stookoliepremie van 225 euro voorzien voor elke gebruiker van stookolie en/of propaangas – in bulk.

Om te genieten van de stookoliepremie van 225 euro dien je een aanvraagprocedure bij de FOD Economie te volgen. Vergeet niet dat je beide aanvragen kan cumuleren om zo maximaal jou energiefactuur te drukken!