In Koksijde vind je een groot fietsstratennetwerk. Zo is er de as Pylyserlaan–Abdijstraat–Van Maldeghemstraat.

Ook in de Piet Verhaertstraat, Loze Vissertjespad, Parnassiusstraat, Tennislaan, Rubenslaan, Pannelaan, Noordzeedreef, Duinenkranslaan en Ranonkellaan is het aangenaam voor alle weggebruikers. Alle fietszones (vroeger fietsstraten) zien er hetzelfde uit. Zo herken je ze gemakkelijk.

Ken jij de regels al?

  • Een fietszone is een openbare weg aangeduid met het beginbord F111 (zie beeld). Op de grond staat een groot fietspictogram om het nog zichtbaarder te maken.
  • Je mag met de auto een fietszone inrijden, maar niet sneller dan 30 km/u. Fietsers (bestuurders van rijwielen en speedpedelecs) mogen zelf ook niet sneller rijden dan 30 km/uur.
  • In een fietszone mag je (met je auto of andere motorvoertuigen) geen fietsers inhalen.

Is de straat alleen toegankelijk in jouw rijrichting? Dan mag je als fietser de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Is er in de straat tweerichtingsverkeer toegestaan? Dan mag je de hele rechterhelft van de rijbaan gebruiken.

Verkeersborden F111 en F113: begin en einde fietszone

Sinds 1 april 2023 spreken we niet meer van een 'fietsstraat', maar van een 'fietszone'. Deze fietszone geldt per definitie over één of meer openbare wegen tussen het begin- en eindbord. Wegbeheerders moeten de borden dus niet na elk kruispunt herhalen, noch op witte zoneborden aanbrengen.