Met z’n allen herontdekten we de natuurpracht van Koksijde. We beschikken over meer dan 700 hectare natuurgebied en een breed strand: ideaal om ook tijdens de vier seizoenen uit te waaien.

Kerkepannebos - Houtsaegerduinen

De Houtsaegerduinen en het aangrenzende Kerkepannebos vormen een waardevol stukje groen. Het droge duinlandschap van de Houtsaegerduinen behoort tot de best ontwikkelde van de kust, het Kerkepannebos is één van de oudste bossen. Er zijn drie korte wandelpaden.

 

Noordduinen

Hier vind je duingraslanden, duinvalleien, bosjes en oude vissershuisjes. Het meest bekende hiervan is het gerenoveerde Vanneuvillehuis. Dit 73 hectare groot duinengebied ligt in de schaduw van de Zuid-Abdijmolen en de ruïnes van het Abdijmuseum Ten Duinen. De naam verwijst naar de ligging ten opzichte van de dorpskern van Koksijde.

Schipgatduinen

Dit kostbaar en kwetsbaar natuurgebied is 45 hectare groot. De huidige duinengordel is relatief jong. En schermt een diepe panne af die het relict is van een kreek, letterlijk een Schipgat. Aan de westelijke rand bevindt zich één van de weinige groeiplaatsen van de blauwe zeedistel. Midden in de duinen vind je Natuureducatief Centrum Duinenhuis: www.koksijde.be/duinenhuis.

 

Doornpanne, de Hoge Blekker en het schelpenpad

Samen met de Schipgatduinen vormen de Doornpanne en de Hoge Blekker een aaneengesloten duinenmassief van 235 hectare.De Hoge Blekker (33 meter) is dan weerde hoogste duin van de kust. Geniet op de top van het uitzicht op de Doornpanne. Wist je dat… ons Schelpenpad Koksijde en Oostduinkerke verbindt? Dé geknipte plek voor een fiets- of wandeltocht.

Witte Burg    

Deze uitloper van de Doornpanne is 15 hectare groot met als blikvanger de 21 meter hoge stuifduin. Oorspronkelijk heette dit natuurgebied Witte Buik als plastische verwijzing naar de omvang van het blanke zandmassief.

Ter Yde

Dit natuurreservaat is 80 hectare groot en het kerngebied van één van de grootste duinencomplexen van onze kust. Een Yde staat voor een vroegere schuilhaven of ankerplaats, zoals dat dus ook het geval was voor Coxyde. 

Wist je dat... dit duinencomplex alle duinzones tussen Oostduinkerke en Groenendijk groepeert: de Zeebermduinen, de Karthuizerduinen, de Plaatsduinen, de Spelleplekke, het Hannecartbos en de Oostvoorduinen.

Zeebermduinen

Deze duinen zijn kostbaar omdat ze rechtstreeks in verbinding staan met de zee. Een zone van 25 hectare, iets meer dan de helft, is beschermd als natuurreservaat. Tussen het strand en de Albert-I-Laan zie je de staalkaart van het buitenduinenlandschap. Vanaf de hoogwaterlijn ontstaan er embryonale duintjes.

Karthuizerduinen

De duinen zijn genoemd naar een inmiddels verdwenen kloosterverblijf van karthuizermonniken. Dit gebied van 24 hectare is de oostelijke uitloper van Ter Yde. Het kleinste natuurgebied van onze gemeente heeft de grootste dynamiek en het meest uitgesproken karakter.

Plaatsduinen

Dit gebied grenst aan Oostduinkerke-Dorp. De Plaatsduinen zijn 35 hectare groot en ontstonden tijdens de late middeleeuwen. In ons dialect is de platse een synoniem voor dorpskern, vandaar de benaming van het duinmassief.

Spelleplekke

De Spelleplekke vind je tussen de Plaatsduinen en de wijk Duinpark – en ligt aan de oostelijke zijde naast Ter Yde. Archeologische vondsten – vooral spelden – zorgden in het begin van vorige eeuw voor de naamgeving. Dit verborgen plekje heeft de vorm van een langwerpige kuip en biedt een afwisseling van stuifduinen en struikenbegroeiing. 

Hannecartbos

Dit bos werd aangelegd op een gebied van grasland en duinakkers. Niet de volledige zone werd bebost, want aan de noordoostelijke rand zie je nog altijd grasland. Idem voor de zuidrand waar nog een kleine zone vroegmiddeleeuwse kopjesduinen ligt. Een waterloop loopt diagonaal door het gebied. Na de bescherming als natuurreservaat ontstond een drastisch herstelprogramma voor het bos. Zo worden zes hectare (afstervende) bomen gekapt om de oorspronkelijke graslanden te herstellen. Ten slotte wordt de beek gesaneerd en de loop ervan gereguleerd door stuwen.

Oostvoorduinen

In dit landschap (65 ha) zie je vooral vroegmiddeleeuwse kopjesduinen.

Er is weinig open zand in dit verstilde landschap. De zacht golvende duinen zijn begroeid met mos of kort gras. In dit open landschap zijn bosjes en struikgewas een zeldzaamheid.