De doortocht in Oostduinkerke wordt verfraaid. Tot aan het paasverlof loopt fase noord: de zone tussen het kruispunt Leopold II-laan/Astridplein en de Barkenstraat. Lees alle recente info over onze wegenwerken in dit artikel. 

De aansluitend geplande werken (fase zuid) starten pas vanaf half september, omdat de nutsmaatschappijen meer werk hebben dan voorzien. Zo garandeert de gemeente een vlotte doortocht tijdens de zomervakantie. Als het weer meezit, zijn de funderingen (fase zuid) klaar tegen de kerstvakantie (2023-2024) waardoor de handelszaken bereikbaar blijven. De bestrating vindt plaats na het kerstverlof. In het voorjaar van volgend jaar wordt ook alle asfalt in de ganse doortocht vernieuwd. Hierdoor zal er tijdelijk, gedurende een korte periode (enkele dagen), geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Hierover wordt nog apart gecommuniceerd. 

Lees meer: Laatste rechte lijn Kerkstraat is ingezet

Lees meer: Japans Paviljoenstraat (en omgeving) in een nieuw jasje

Deze aanpassing geeft ons de kans om na het paasverlof te starten met de heraanleg van de voetpaden in de Leopold II-laan (vanaf de verkeerslichten tot aan het Fabiolaplein). Doorgaand verkeer blijft mogelijk, op enkele dagen na (in mei of juni) tijdens de plaatsing van nieuw asfalt. Tip: De handelszaken blijven vlot bereikbaar. Steun onze handelaars, koop lokaal.

Info wegenwerken (gepland, in uitvoering, hinder): www.koksijde.be/wegenwerken
Je kan je via diezelfde link ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Aanpassingen van straten, voet- of fietspaden zorgen voor hinder. Koksijde informeert je zo goed mogelijk over de planning.

Veilige fietspaden langs Nieuwpoortsteenweg

De aannemer is gestart met de werken. Tijdens de uitvoering van fase I (duurt tot de zomer), tussen Hazebeek- en Hof Ter Hillestraat, is geen doorgaand verkeer toegelaten en is er een omleiding voorzien. Er komen veilige fietspaden, groenvoorzieningen, nieuwe voetpaden (bebouwde kom), veilige bushaltes en openbare ledverlichting (bebouwde kom). Ook de Karthuizerstraat wordt deels heraangelegd.

Facelift Jaak Van Buggenhoutlaan: stand van zaken

Op dit moment is er geen doorgang tussen het kruispunt met de Ter Duinenlaan en de rotonde met de Zeelaan. Het is voorzien om deze werken af te ronden tegen het zomerverlof.

Nieuwe rotonde, fietspad en groenzone

Eerst komt de noordkant aan de beurt, met aanleg van regenwaterriolering en de aanleg van de leidingen (nutsmaatschappijen) in het voetpad. Tegen de zomer is er een tijdelijke normale doorgang voor het verkeer.

De Van Buggenhoutlaan ondergaat een ware metamorfose: ter hoogte van de Ter Duinenlaan komt er een nieuwe rotonde, omgeven door groen. Aan de westzijde komt een nieuw tweerichtingsfietspad, gescheiden van de rijweg door een brede groenzone. Daarin worden ook enkele zitelementen geïntegreerd. Uiteraard worden ook de voetpaden aan beide kanten vernieuwd.

Om de veiligheid te verhogen, wordt de toegang tot enkele zijstraten afgesloten met aandacht voor de toegankelijkheid van alle woningen. Aannemer : TV Seru-Vanlerberghe

Fietspaden Koksijdesteenweg-Houtsaegerlaan

In juni wordt het asfalt (toplaag) op de fietspaden aan beide kanten vernieuwd.

Dijk Wulpen: groener, gescheiden rioleringsstelsel en nieuw fietspad

De voorbereidingen voor de aanleg van de nutsleidingen zijn gestart. Na die vernieuwing start fase 1 van de riolering- en wegeniswerken die loopt tot aan de zomer: tussen de Wulpenbrug (pompstation) en centrum Wulpen.

Fase 2 : tussen Wulpenbrug en Veurnekeiweg : najaar 2023

Fase 4 : kruispunt Nieuwpoortkeiweg en Dijk (samen met fase 2)

Fase 3 : Veurnekeiweg met zijstraat : begin 2024.

Veilig fietspad

Deze voormalige gewestweg, enkele jaren geleden overgedragen aan de gemeente, is bijna volledig verhard en dus grijpt Koksijde de kans om te ontharden en te vergroenen. De rijweg wordt versmald en voorzien van een veilig, afgescheiden fietspad. Er komen ook riolen.

Studiebureau Cnockaert maakte de plannen op. De werken worden geraamd op 2,7 miljoen euro. Het fietspad wordt deels gefinancierd met subsidies uit het Kopenhagenplan. Het project krijgt steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie.

Nutsvoorzieningen

Tijdens de werken worden ook de nutsvoorzieningen aangepast. Ideaal ook om je eigen aansluitingen te vernieuwen of uit te breiden. Contacteer hiervoor zelf de bevoegde instantie.  

Toegankelijkheid en hinder

  • Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen: weinig tot geen toegankelijkheid
  • Fase 1:  hinder voor bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen
  • Huisvuilophaling: Probeer je huisvuil te verzamelen op de hoeken van de straat (bereikbaar voor de ophaaldiensten).