Huisvesting heeft een grote impact op je gezondheid. Slechte huisvesting zorgt voor luchtwegaandoeningen, ongevallen, mentale gezondheidsproblemen en loodvergiftiging. Het binnenmilieu is dus belangrijk, zeker als je weet dat je gemiddeld 80 procent van je tijd binnen doorbrengt.

Vooral kinderen, oudere en zieke mensen zijn gevoelig voor de gezondheidsrisico’s van een slecht binnenmilieu. Ouderen en zieken verblijven vaak veel langer in een woning en kunnen sneller ziek worden. Ook mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, met een lagere economische status, wonen vaker in huizen met een slechte kwaliteit.

Wonen in huizen van slechte kwaliteit heeft een enorme impact op het leven van de bewoners. Want zij kunnen hun woning amper verwarmen door de hoge energieprijzen. En die mensen moeten veel geld uitgeven aan gezondheidszorgen, omdat er bv. schimmel in huis is, ze met te veel op een te kleine oppervlakte wonen en door andere kwaliteitsproblemen. Dat allemaal maakt hun kansen op de arbeidsmarkt veel kleiner.

Wat zijn de oorzaken van een ongezond binnenmilieu?

De oorzaken zijn uiteenlopend. Er liggen zowel structurele problemen aan de basis, maar soms ligt het aan het gedrag en het gebrek aan kennis van bewoners. Ofwel een combinatie van beide.

Constructie van het gebouw

Gebrekkige isolatie of dakbedekking ligt aan de basis van vocht- en schimmelproblemen. Slecht werkende of niet goed geïnstalleerde verwarmingstoestellen, gebrekkige ventilatie(mogelijkheden), onveilige ramen en trappen en ondoordacht materiaalgebruik bij nieuwbouw en renovatie veroorzaken ook gezondheidsproblemen.

Overbezetting

Wanneer veel mensen samenwonen op een kleine oppervlakte, is dat overbezetting. Dat kan een negatieve impact hebben op het binnenmilieu, omdat het vocht- en schimmelproblemen veroorzaakt of verergert. Want mensen produceren vocht. En hoe meer mensen op één plek, hoe meer vocht vrijkomt. Ook andere activiteiten in dezelfde kleine ruimte zorgen voor vocht: de was drogen, strijken, schoonmaken (een huis wordt sneller vuil) en koken.

Overbezetting resulteert ook in een negatieve omgeving voor de bewoners: zo vinden ze bijvoorbeeld moeilijker mentale rust.

Leefstijl

Bewoners hebben invloed op de kwaliteit van het binnenmilieu. Binnen roken, klussen, schilderen en nieuwe meubels installeren, zonder daarbij goed te verluchten en te ventileren, verslechteren het binnenmilieu. Ook een onbewust foutief gebruik van schoonmaakproducten en een gebrekkig onderhoud van ketels, filters en ventilatiesystemen zijn slecht voor het binnenmilieu.

Omgeving

De inplanting van het gebouw en de kwaliteit van de buitenlucht in de omgeving beïnvloeden het binnenmilieu in je woning. Woon je bijvoorbeeld aan een drukke straat? Is er groen in de buurt? Mensen met een laag inkomen, met een migratieachtergrond en/of lager opgeleiden wonen vaker in minder kwaliteitsvolle woningen. Zij worden meer blootgesteld aan vervuilende milieufactoren en hebben minder toegang tot groene en stille ruimten in de omgeving.

Lees meer op: