Een wielerwedstrijd telt veel seingevers. Zij hebben de belangrijke taak om het parcours te bewaken tijdens onze koersen. Bij elke zijstraat en op elk kruispunt staat een seingever die ervoor zorgt dat niemand de wielerwedstrijd hindert.

Seingevers zijn van onschatbare waarde voor de wielersport, want zonder hen kunnen er geen wedstrijden doorgaan.Ben je ouder dan 18 jaar , hou je van koers en heb je zin voor verantwoordelijkheid? Volg dan de gratis opleiding op donderdag 15 september van 19 tot 22 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde. Schrijf je in via sportdienst@koksijde.be

De opleiding tot seingever gaat o.a. over de wegcode, basisbegrippen over conflictbeheersing, deontologie, de structuur van de Belgische politie, calamiteiten (onverwachte gebeurtenis die schade kan veroorzaken, red.) en het statuut van vrijwilliger.