Iedereen snapt het verband tussen bloem en bij: de bijtjes als bestuiver, je kent dat wel.

Bijen in de problemen betekent dus ook planten in de problemen.

En dat geldt niet alleen voor de bloemen in je tuin of langs de berm.

Meer dan een derde van alle landbouwgewassen is afhankelijk van insecten voor de bevruchting. We hebben bijen dus broodnodig. Letterlijk.

Welke problemen hebben bijen?

  • parasieten, zoals de mijt Varroa destructor zuigen de honingbij letterlijk leeg
  • dalend nectaraanbod door steeds minder bloemen in Vlaanderen
  • gebruik van pesticiden
  • verminderd aanbod van goede nestgelegenheid voor solitaire bijen en hommels
  • groeiend aantal landbouwteelten (zoals maïs en aardappelen), waar bijen en hommels letterlijk niets te zoeken hebben
  • steeds meer imkers die stoppen

De Grijze zandbij is een bij uit het geslacht van de zandbijen.

Bijen zijn een zegen

Van de grondbewonende bijen hoef je niet echt schrik te hebben. Ze dragen bij aan de bestuiving van bomen en gewassen en zijn nooit agressief. Daarnaast heeft geen enkele solitaire bij een honingvoorraad of koningin te verdedigen wat ze meteen een stuk zachtaardiger maakt dan pakweg honingbijen of limonadewespen. Ook de drukte rondom je bijenhotel hoeft je geen angst in te boezemen. Zelfs als je bij de bezette nestgangen staat, zullen de bewonende bijen je nooit aanvallen. Het gaat dan vooral om metselbijen, courante bewoners van bijenhotels. Ook kunnen metselbijen hun nestgangetje maken in de voegen in stenen muren of een bestaand holletje bezetten, bijvoorbeeld in een raamkozijn, een oud boorgat of de gaten in de tuintafel. Metselbijen brengen geen schade aan: je kan de beestjes er rustig laten zitten.

Later in het jaar zijn het vooral de kleine, zwarte Tronkenbijen die de overhand hebben aan het bijenhotel. Zij zijn amper 6 mm groot en - opnieuw - totaal ongevaarlijk.

Kunnen imkers een uitkomst bieden bij bijen in de tuin? Nee, helemaal niet. Imkers kunnen enkel hulp bieden als een zwerm honingbijen is neergestreken in je tuin. En dat is iets dat eerder in de maand mei gebeurt.

Haalt het iets uit om de brandweer te bellen? Ook niet. De brandweer komt ter plaatse als een wespennest bestreden moet worden. Tegen onschuldige zand- of metselbijen treden zij (gelukkig) niet op.