Bijen zijn in nood: er is wereldwijd sprake van massale bijensterfte. Imkers doen er alles aan om bijen te redden. Hoe kan jij de bijen helpen? Het antwoord is eigenlijk eenvoudig: met eten, drinken en nestgelegenheid.

Met een bijenvriendelijke tuin help jij de bijen om te overleven.

Gebruik geen pesticiden

Hoe selectief een pesticide ook werkt: er is altijd een neveneffect, ook op de bijenpopulatie.
Zorg dat nuttige insecten een plaats hebben in je tuin. Je vermijdt insectenplagen door de voedselpiramide in je tuin intact te houden. Kies voor beplantingen die helpen: zwarte els, haagbeuk, hazelaar, wilg, berk en klimop.

En laat de bloemen in je gazon groeien.

Planten het jaar rond

Omdat bijen bijna het hele jaar voedsel nodig hebben, kan je de bloemenweide aanvullen met voorjaarsbloeiers. Of plant bv. klimop die in september of oktober bloeit.

Op deze kalender vind je een overzicht van planten en bloemen en de periode waarin ze bloeien. 

Kies voor planten die nectar en stuifmeel bieden

Bijen zijn voor hun voeding aangewezen op stuifmeel als eiwit- en mineralenbron en op nectar voor de energiewinning. Veel planten zijn goede leveranciers op dat vlak, maar sommige hebben gevuldbladige bloemen (met voor bijen onbereikbare nectar). Andere planten hebben geen stuifmeeldraden meer.

Veel uitheemse planten zijn perfecte nectarleveranciers, zeker voor de minder kieskeurige honingbijen. Solitaire bijen zijn wel kieskeurig. Ze zijn voor nectar en stuifmeel vaak aan één inheemse plantensoort gebonden.

De wilg is een ideale plant voor bijen in je tuin

Zorg voor nestgelegenheid

Het grootste deel van de solitaire bijen maakt zijn nestgang in de grond. Je vindt ze in bermen langs zandwegen, op de heide, in zandige spleten tussen de tegels op straat of in je tuin. De overige maken hun nestgang in holle plantenstengels van riet, vlier, braam en framboos of in holtes in bomen, in spleten in raamkozijnen en muren.

In de mensenwereld ontbreekt het dikwijls aan dergelijke nestgelegenheid. Gaten in muren en houtwerk worden dicht gemaakt en holle stengels blijven zelden staan. Riet, bramen en vlier zijn ideaal voor solitaire bijen. Ook houtblokken met enkele geboorde gaten zijn succesvol voor sommige soorten.

Bouw een bijenhotel voor solitaire bijen. Richt dit zoveel mogelijk naar het zuiden en plaats het op een plek die veel zon krijgt. Bijen houden van warmte en hebben het liefst zoveel mogelijk zon.

De klimopplant biedt voedsel aan bijen in september en oktober (als andere planten uitgebloeid zijn). Zorg dan wel dat je de klimop niet snoeit in de zomer of wanneer ze in bloei staat. Zolang de klimop ‘kruipt’ en er hechtworteltjes zijn aan de plant, maakt hij geen bloemen aan. Alleen als hij een zekere hoogte heeft, laat hij zijn takken vallen en op die twijgen gaat hij bloeien. Helaas is hij dan meestal al gesnoeid…