Er zijn maar weinig steden en gemeenten die interesse hebben om een natuurgebied in erfpacht te nemen of aan te kopen.

Onze gemeente is daar wel voorstander van, want we scoren al jarenlang goede punten met ons bloemen- en plantenbeleid. En natuurlijk is er de aanleg van Koksijde Golf ter Hille dat een ecogolf is.

48 hectare natuurpracht

Het Hannecartbos is een gebied van 48 hectare dat ongeveer honderd jaar geleden werd aangelegd als jachtdomein door de heer Hannecart. Vandaag is het een natuurgebied dat deel uitmaakt van de duinenzone Ter Yde.

Aquaduin is eigenaar van die grond, maar wint daar geen water meer.
Koksijde ondertekende een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar aan 22.000 euro per jaar.

Sneller schakelen

Koksijde kan nu sneller schakelen als het gaat over onder meer de aanleg van nieuwe, recreatieve paden of een extra afsluiting.

Het Hannecartbos is één van de Koksijdse kroonjuwelen op het vlak van natuurrijkdom.

>> Wist je dat er een duinbeek door het bos stroomt?

De Beek zonder Naam ontvangt zoet kalkrijk grondwater uit de omringende duinen (Ter Yde en Oostvoorduinen) en voert het water af vanuit het Hannecartbos en via de Lenspolder naar de IJzergeul – om uit te monden bij het Kattesas.

Gemeente linkt klimaat aan kwaliteit

De West-Vlaamse Intercommunale kreeg de opdracht om een intergemeentelijk energie- en klimaatactieplan op te maken voor Koksijde en zeven andere gemeenten uit de Westhoek.

De ambities liggen hoog: tegen 2030 willen de gemeenten de uitstoot van CO2 met veertig procent verminderen.

Het plan werd opgemaakt met de input vanuit een klimaatenquête en klimaatateliers met bewoners en experten.