Vossen worden steeds tammer doordat ze dichter bij de mens wonen, maar op een bepaalde oppervlakte is er maar ruimte voor een beperkt aantal vossen.

Alleen als er meer voedsel is, stijgt het aantal vossen. Vossen eten kleine zoogdieren zoals ratten, muizen en konijnen. Net die soorten brengen ernstige schade toe aan onze landbouwgewassen. De vos is dus een partner in die strijd. Bovendien ruimen vossen ook zieke dieren en kadavers op.

Per territorium vind je één nest per jaar, met meestal 4 tot 6 jongen .Vossen zijn vooral actief in het schemerdonker en 's nachts. Wees slimmer dan de sluwe vos en bescherm je pluimvee voldoende tijdens die momenten.

© Luc Davids