De kerstperiode. Voor veel mensen een tijd om naar uit te kijken: twinkelende lichtjes, dennengeur en knisperend haardvuur. Gezelligheid troef. Denk er wel aan dat niet iedereen een groot sociaal netwerk heeft en dan doet een bezoekje wonderen. Laat ons ook de studenten niet vergeten die met hun neus tussen de boeken zitten de komende weken.  

Tij-dingen: Witte rook rond het belastingreglement rond tweede verblijven?

Burgemeester Marc Vanden Bussche: "Ik ben heel tevreden met het gunstig arrest (door het hof van beroep in Gent op 31 oktober) over de betwisting op het belastingreglement voor tweede verblijven. Onze gemeente kreeg gelijk over de hele lijn. Ons reglement wil het permanent wonen in Koksijde stimuleren. Om mensen aan te moedigen zich te vestigen in onze gemeente, nam Koksijde al veel initiatieven: o.a. door aan verminderde prijs grond ter beschikking te stellen aan de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee en door sociale woningen te huur en te koop te stellen. We hebben gronden op de markt gezet waarbij de gemeente via erfpacht betaalbare bouwgrond aanbiedt – een voorloper van het 'Vlaams decreet Wonen in Eigen Streek' (WIES). De taks op de tweede verblijven moet eigenaars aanzetten om hun woning permanent te bewonen of te verhuren op de private huurmarkt voor permante bewoning. Wie dat doet, moet zelfs geen taks betalen. Dat kadert volledig in onze visie op woonbeleid, een aanmoediging om je hier definitief te vestigen. De rechter volgt onze redenering dus. En het is een belangrijk arrest, want we mogen er nu van uitgaan dat andere rechters dit precedent zullen volgen. Procederen haalt dus niks uit, integendeel, het kan je duizenden euro's kosten."

T-d: Onze studenten krijgen een blokruimte om te studeren?
Burgemeester: "In de W. Elsschotzaal van onze bibliotheek kunnen studenten in alle blokperiodes terecht om in stilte te studeren. Voorlopig maken daar 25 jongeren gebruik van. Als hun aantal groeit, maken we extra ruimte vrij. Daarom testen we Kapel Rozenkrans uit als proefproject in de kerstvakantie. Goed studeren, is belangrijk."

De rechter volgt onze redenering dus. En het is een belangrijk arrest, want we mogen er nu van uitgaan dat andere rechters dit precedent zullen volgen.

Het hof van beroep in Gent geeft Koksijde gelijk over belasting op tweede verblijven.

T-d: Vurig is het woord om onze kerstactiviteiten te omschrijven?
Burgemeester: "Zeker. Onze vuurwerken en de animatie tijdens de Sylvestervuren doen letterlijk je mond openvallen van verbazing. Vurige extra's in de komende kerstperiode. Onze gemeente is sowieso de plek waar je moet zijn om de kerstdagen door te brengen of je kerstinkopen te doen. De dienst Toerisme organiseert zelfs 'kerstshopping' op zaterdag 16 december."

T-d: Onze gemeente breidt de zitbankenroute uit?
Burgemeester: "Er werden 17 extra banken voorzien. Wandelaars kunnen nu ook vanaf 'De Vigie' de route volgen tot aan Koksijde-Dorp. Ook in de buurt van woonzorgcentrum Noordduin staan extra banken. Onze senioren vroegen om de route uit te breiden en we hebben geluisterd. Heb je zelf suggesties? Laat het weten aan onze seniorenconsulent Katleen Calcoen."