Vraag je attesten van thuis uit en ontvang die in je mailbox. Zeker vandaag is deze tool geen overbodige luxe.

Ontdek het digitaal loket 

Ook het digitaal loket van de dienst Burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand) is sinds enkele maanden geactualiseerd. 

Je vindt er o.a. bewijzen en attesten uit het bevolkingsregister (woonst, gezinssamenstelling, leven), aangifte van een adreswijziging, uittreksels uit het strafregister, afschriften van akten en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijksakten).