Meeuwen maken deel uit van de kust. Door toenemende menselijke activiteit hebben we hun natuurlijke broedgebieden ingepalmd.

Maar een meeuw is slim en past zich aan.

Eten vind je niet alleen in zee, maar ook in het restafval dat mensen achterlaten. Een nest maken? Dat kan ook op het dak van een flatgebouw.

De leefgebieden van mens en meeuw raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Het aantal natuurlijke broedplaatsen vermindert en de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw vinden een goed alternatief op platte daken.

Maak je dak onaantrekkelijk als nestplaats

Kruip, indien mogelijk, regelmatig (één keer per week) op je dak. Zeker vanaf februari. Verwijder nestmateriaal en zorg voor hindernissen (een net, een draad of pinnen) zodat meeuwen niet kunnen landen. Doe dit wel op een verantwoorde manier. Netten, pinnen of kabels moeten vakkundig geplaatst en regelmatig worden onderhouden.

Is er toch een nest – met eieren of jongen – op jouw dak? Dan zijn de mogelijkheden beperkt, want meeuwen zijn beschermde dieren. Je kan jouw terras wel afschermen met een grote parasol.

Voeder meeuwen niet

Zorg dat ze geen voedsel vinden in je restafval door de afvalzak op tijd (om 8 uur, niet te vroeg en niet te laat) buiten te plaatsen of door een restafvalcontainer te gebruiken.

Vernietig nooit eieren

Meeuwen zijn beschermde vogels. Het helpt ook niet, want meeuwen leggen dan gewoon nieuwe eieren.

Wees op je hoede

Meeuwen zijn grote vogels met een brutale blik. Om een hapje mee te pikken, gedragen ze zich vrijpostig. Hun vlucht heeft dan soms de schijn van een aanval. In het broedseizoen, van april tot augustus, kan de beschermreflex van aanvliegende oudervogels in de buurt van hun legsel of jongen soms gevaarlijk zijn.

Tip

Ontdek je volgend voorjaar toch een nest? Verwittig onze dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling: milieu@koksijde.be of 058 53 34 39