Het strand is niet alleen van ons. Hoe leef je samen met meeuwen zonder ze te storen of te irriteren?

Meer lezen

Het strand is niet alleen van ons. Hoe leef je samen met zeehonden zonder ze te storen of te irriteren?

Meer lezen

Bovendien is het verboden: je krijgt een GAS-boete als je het toch doet. Meeuwen zijn slim genoeg om zelf hun eten te zoeken.

Meer lezen

Meeuwen maken deel uit van de kust. Door toenemende menselijke activiteit hebben we hun natuurlijke broedgebieden ingepalmd.

Maar een meeuw is slim en past zich aan.

Meer lezen

De leefgebieden van mens en meeuw raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Het aantal natuurlijke broedplaatsen vermindert en de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw vinden een goed alternatief op platte daken.

Meer lezen