In Oostduinkerke ligt de bron van de Hazebeek die langs de Witte Burg door een voormalige grasweide stroomt. Deze duinbeek loopt ondergronds door het dorp naar het Langgeleed.

De weide (aan de Tepelhoornstraat) vormt een grasland van 3 hectare en wordt een wapen in de strijd tegen de droogte. Er komt o.a. een natuurlijk aangelegd bufferbekken om bij hevige regen het water vertraagd af te voeren naar de polders.

Blue Deal

Ook de ecologische kwaliteit van dit gebied zal verbeteren: drassige gebieden zijn ideaal voor amfibieën zoals salamanders en wie weet zelfs de rugstreeppad. De inrichting van de Tepelhoornweide wordt gefinancierd door Koksijde en de Vlaamse overheid. Vlaanderen lanceerde de Blue Deal in de zomer van 2020 in de strijd tegen droogte. Het plan bevat meer dan 400 projecten. We slaan zo de weg in van minder verharding en circulair waterverbruik. Het is een voorbeeldproject met winst voor mens én natuur.

Op vmm.be/water/blue-deal vind je een kaart waar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog werkt aan de Blue Deal.