Het nieuwe Antw4WVL bestaat uit vier West-Vlaamse politiezones: Polder, Riho en Vlas. Samen met PZ Westkust en de politiezone Antwerpen gaat het om een interzonale samenwerking tussen vijf politiekorpsen. Dankzij de verschillen tussen de autonome korpsen delen ze praktische en organisatorische kennis met elkaar.

Het doel? De huidige en toekomstige veiligheidsnoden van burger en overheid verbeteren. De korpsen delen kennis, middelen, activiteiten en competenties, zo gaan de verschillende zones verder dan alleen ervaringen uitwisselen. De politiezones uit het netwerk zullen beter in staat zijn om een antwoord te bieden op zowel nieuwe trends in criminaliteitsfenomenen, maar ook op het vlak van organisatorische en maatschappelijke uitdagingen waar de politiezones mee geconfronteerd worden.

Video vanuit het Antwerpse havenhuis

Video

Oplossingen op maat

De deelnemers aan het netwerk engageren zich om de kern van hun activiteiten en werkwijzen aan elkaar aan te passen zonder daarbij hun eigenheid te verliezen. De verschillende korpschefs en de bestuurlijke overheden zijn ervan overtuigd dat ze samen aangepaste oplossingen of maatwerk kunnen creëren bij complexe problemen. Dat lukte tot nu soms moeilijk zonder de handen in elkaar te slaan bij complexe problemen. De deelnemende korpsen blijven natuurlijk proberen om naast de gemeenschappelijke doelen ook hun eigen doelen te bereiken.

Allemaal verschillend

De vijf organisaties behoren tot dezelfde sector, maar er zijn grote verschillen. PZ Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst) is een typisch landelijke zone, PZ Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede) bestaat voor een groot deel uit een verstedelijkt gebied met veel kmo's, PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) bestaat ook hoofdzakelijk verstedelijkt gebied, PZ Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) ligt aan zee en PZ Antwerpen heeft een grootstedelijke context. De vier West-Vlaamse zones vormden al het netwerk WVL4. Met het engagement erbij van PZ Antwerpen ontstond het project Antw4WVL.

Uitwisselingsprojecten in de steigers

Concreet werkt het netwerk Antw4WVL samen en wisselen ze diensten uit op een groot aantal vlakken, onder meer op het vlak van beleidsondersteuning, projectwerking en de optimalisatie van middelen en personeel. Maar ook rond operationele en gerechtelijke zaken, communicatie, intern toezicht, juridische ondersteuning, klantenmanagement, diversiteit, personeelszaken, ICT, etc. worden uitwisselingsprojecten voorbereid. Na één jaar volgt een eerste evaluatie van het netwerk.