De werkzaamheden duren iets langer dan aanvankelijk gepland. Toch proberen de nutsmaatschappijen de meeste overkoppelingen ­ van oude naar nieuwe leidingen ­ tegen het bouwverlof uit te voeren.

De overige worden halfweg augustus ingepland. Om de hinder te beperken, moeten er tegen het bouwverlof zoveel mogelijk funderingen aan de opritten liggen.

Aangepaste planning kruispunt Pierre Sorrellaan

De aanleg van het voetpad is ondertussen uitgevoerd. Het kruispunt Pierre Sorrellaan-Schoonzichtstraat wordt pas na de zomer opgebroken. De exacte planning vind je begin september op onze website.
Aanpassingen van straten, voet- of fietspaden zorgen vaak voor hinder. Koksijde informeert je zo goed mogelijk over de planning. De meest recente info vind je via www.koksijde.be/wegenwerken.

Schrijf je in: infomoment sociale woningen Robert Vandammestraat

Woonmaatschappij IJzer en Zee plant de bouw van sociale woningen in de R. Vandammestraat, op de voormalige site van de Goazepulle (voormalige terreinen Gaselwest). De toelichting vindt online plaats op woensdag 9 juni om 19 uur. Schrijf je in, ten laatste op 7 juni, via stedenbouw@koksijde.be.