Er komen negen extra holes in Koksijde Golf ter Hille. Koksijde maakte hiervoor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gemRUP) op.

De start- en procesnota hiervoor werd eind april goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Er volgt nu een publieke raadpleging, van 3 juni tot en met 1 augustus. Elke inwoner kan suggesties, ideeën en eventuele opmerkingen doorgeven over de inhoud van deze nota.

Hoe?

  • Per e-mail naar stedenbouw@koksijde.be
  • Per brief, gericht aan Gemeentebestuur Koksijde (dienst Stedenbouw, Zeelaan 303, 8670 Koksijde)
  • Per brief, af te geven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis
  • Verwerking van de input gebeurt volgens de GDPR-regels waardoor de privacy wordt bewaard.

Infomarkt

Koksijde organiseert een infomoment op woensdag 15 juni in de inkomruimte van Koksijde Golf ter Hille. Je bent welkom van 16 tot 20 uur. De documenten van het GemRUP golfterrein Hof ter Hille raadpleeg je via koksijde.be/uitbreidinggolf en liggen ter inzage in het gemeentehuis (dienst Stedenbouw: maak je afspraak via koksijde.be/afspraak).
Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar stedenbouw@koksijde.be.