Heb je zelf zin om te bouwen? De gemeente geeft bouwgronden in erfpacht aan wie een financieel duwtje in de rug nodig heeft. Locatie: Kerkstraat en K. Vanneckestraat in Koksijde-Dorp

Doelstelling is om deze werkwijze door te trekken naar andere locaties in de gemeente. Koksijdenaars krijgen voorrang in dit pilootproject. De inschrijvingsperiode loopt tot oktober.

Pilootproject

Kort samengevat: omdat Lokaal Bestuur Koksijde gronden ter beschikking stelt, is de bouw van een energievriendelijke woonst haalbaar voor jonge gezinnen en starters uit eigen gemeente.

In eerste instantie wordt dit project met tien kavels (van 300 tot 600 m²) beschouwd als een gemeentelijke testcase om later nog meer betaalbare bouwgronden aan te bieden.

Tijs Vandewoude en schepen Guido Decorte

Voorrang voor jonge Koksijdenaars

Lokaal Bestuur Koksijde hoopt dat er veel geïnteresseerde kandidaat-erfpachters zijn, want het gaat hier om tien percelen op een gunstige locatie in Koksijde-Dorp waarop jonge gezinnen een eigen huis mogen bouwen.

Om jonge gezinnen te stimuleren om hierop in te tekenen gebruikt Koksijde twee instrumenten:

1. erfpacht met aankoopoptie

De eigenaars betalen jaarlijks een erfpachtvergoeding van één procent van de geschatte grondwaarde (op het moment van het engagement) gedurende de volledige looptijd van de erfpacht. Zo moet je geen lening aangaan voor de grond. Erfpacht is ook fiscaal voordelig.

Na twintig jaar krijgt de erfpachter de mogelijkheid om het perceel (bouwgrond) definitief aan te kopen aan de marktconforme waarde. Vanaf dan doet deze kans zich om de tien jaar opnieuw voor. De al betaalde erfpachtvergoeding wordt dan afgetrokken van de totale kostprijs van het perceel. Maar je mag ook de bestaande formule (met erfpacht) behouden.

2. toelatingsregels

Koksijde geeft voorrang aan jonge mensen (leeftijdsgrens van 40 jaar – hoe jonger, hoe beter) en wie in Koksijde woont (hoe langer, hoe beter). Ten slotte spelen gezinssamenstelling (aantal personen ten laste) en het inkomen een rol.

Voorwaarden

Deze erfpacht loopt voor 99 jaar en uiteraard moeten de erfpachters ook aan enkele voorwaarden voldoen. Zo zal het niet mogelijk zijn om de woning binnen de eerste twintig jaar over te dragen en moet de woning gebruikt worden als hoofdverblijfplaats. De erfpacht blijft hoe dan ook lopen.  

Info: wonen@koksijde.be – 058 53 34 90